The science of art

2 grudnia 2009 roku o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku odbędzie się wykład Martina Kempa. Profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego Martin Kemp od kilkudziesięciu lat bada zagadnienia wzajemnych związków sztuki i nauki od epoki Renesansu aż do czasów współczesnych. Jest wybitnym badaczem twórczości Leonarda da Vinci. Renesansowemu geniuszowi poświęcił szereg swoich książek i wystaw.

Okładka książki Martina Kempa

Okładka książki Martina Kempa

Dalsze naukowe poszukiwania skierowały go ku badaniu zagadnień optyki, anatomii i historii naturalnej w różnych okresach historii rozwoju nauk przyrodniczych. Z biegiem czasu badania nad zagadnieniami wizualizacji, modelowania i reprezentacji nabrały coraz większego znaczenia. Ostatnio szczególny nacisk kładzie na Nową Historię Wizualności obejmującą szereg artefaktów z nauki, technologii oraz sztuk pięknych, stosowanych i popularnych, które obmyślono tak, by stworzyć modele natury i wyartykułować związek człowieka ze światem fizycznym. Naukowy diagram czy graficznie zwizualizowany model molekuły są dla nowej historii tak samo ważne, jak dzieło Michała Anioła.

Grafika komputerowa, renesansowe techniki artystyczne i wyobrażenie komputera zestawione razem mogą zaoferować bardzo owocne i nowatorskie spojrzenie na pewne aspekty sztuki renesansowej, zwłaszcza te dotyczące analizy konstrukcji przestrzeni. Komputerowe przedstawienie wejdzie w dialog z płótnami Masaccia, Uccella oraz Piero della Francesca. Dzieła Leonarda dodadzą nowe wątki traktujące o geometrii, ruchu, hydrodynamice i lataniu. Potencjał dla badań i komunikacji społecznej.

2 grudnia, godz. 18.00, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 2, Gdańsk

Dodaj komentarz