• 2009-11-21

Wizja lokalna w Galerii Entropia

24 listopada 2009 roku o godz. 18.00 w wrocławskiej Galerii Entropia rozpocznie się Wizja Lokalna. Projekt dedykowany jest wyobraźni i miejscu, w którym artyści się znajdują i prowadzą działania. Galeria Entropia zwraca się także do własnej historii w tym miejscu oraz historii zewnętrznych zdarzeń artystycznych będących przedmiotem dokumentacji filmowych. To wizja lokalna in progress, stopniowo udostępniająca na miejscu zbiory archiwum video.

Projakt WIZJA LOKALNA

Projakt WIZJA LOKALNA

Trwające kilka miesięcy prace renowacyjne w budynku przy ul.Rzeźniczej 4 we Wrocławiu spowodowały dość istotne zmiany w jego wyglądzie zewnętrznym i fragmentach wnętrza.Odnowione fasady przywracają kamienicy należną jej rangę zaś remont holu oraz usunięcie drewnianych stempli odsłania i poszerza pole widzenia /i słyszenia/. Remont spowodował także inne skutki np. zniknięcie z przestrzeni holu malarstwa szablonowego, napisów, tagów – słowem ikonografii sztuki miasta mającej swe korzenie w niezależnych działaniach lat 80. Kontekstualizowały one przebiegi Entropii, podobnie jak czynił to nieraz, lecz w inny sposób, późnorenesansowy strop we wnętrzu galerii.

Samo wnętrze przechodzi również pewną transformację: zniknęły kraty za oknami (nie będzie więc możliwości zajrzenia do środka z ulicy kiedy już nie ma miejsca aby wejść na pokaz), zniknęły pozostałości instalacji wod-kan przy stropie (następstwa tego faktu wygenerowały interwencję artystyczno-konserwatorską znanego wrocławskiego artysty), powiększa się przestrzeń wystawiennicza o dotychczas biurowe pomieszczenie, zmienia się także pole widzenia architektury i funkcja pozostałych dwóch pomieszczeń. Najbardziej spektakularny fakt to odkrycie pod wieloma warstwami farby unikalnych malowideł szablonowych, które jako ekspozycja stała będą udostępnione publiczności.

Rozpiętość i nawarstwienie estetyk i funkcji, fragmentaryczność oraz szczególny moment cywilizacyjnej transformacji budynku sprowokowały artystów do Wizji Lokalnej, przyjrzeniu się różnym detalom, a także całości z perspektywy historycznej, artystycznej, filozoficznej a nieraz wręcz archeologicznej. Rzeczywistość remontu, z natury swojej przejściowa, stała się sceną procesów niszczenia i tworzenia historii, odkrywania nowych funkcji istniejących obiektów, ciekawych przypadków i zbiegów okoliczności a także treningu zmysłów i wyobraźni. Z entropijnej energii remontu wywodzi się bowiem kilka obiektów i prac prezentowanych na wystawie, są one zatem stricte wizją lokalną. Inne konstruują ogląd in situ bądź też są grą wyobraźni ze znaczeniem terminu. Entropia Resonance to, z kolei, wizja lokalna przestrzeni elektro-akustycznej Entropii, próba sprzężenia zwrotnego. Całość projektu zamyka refleksja historyka sztuki interpretującego znaki i detale architektoniczne, funkcje pomieszczeń i historie ich mieszkańców oraz wystąpienie artystki i filozofki odnoszące się do pewnego odczytu o sztuce mającego miejsce w tej przestrzeni na początku stanu wojennego w latach 80.

Projekt będzie miał trzy odsłony:
Wizja Lokalna 01
24.11.09 godz.18.00 – otwarcie wystawy
Uczestnicy: Kuba Bąkowski, Karolina Freino, Marcin Harlender, Paweł Jarodzki, Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Jerzy Kosałka, Marcin Mierzicki, Wojciech Puś, Andrzej Rerak, Kama Sokolnicka, Jacek Zachodny
Wizja Lokalna 02
1.12.09 godz.18.30
ENTROPIA RESONANCE
TSU / Robert Curgenven, /elektronika, gramofon/, Jorg-Maria Zeger /gitara/
performance dźwiękowy / koncert
Wizja Lokalna 03
4.12.09 godz. 18.00
Olga Lewicka Wizja lokalna: Obfitość i niedostatek /odczyt/
Piotr Szmitke /działanie wizualne, projekcja/
Kuba Kos Wizja Lokalna: z punktu widzenia historyka sztuki /wystąpienie/

kurator projektu: Mariusz Jodko

24 listopada, godz. 18.00, ul. Rzeźnicza 4, Wrocław

Dodaj komentarz