• 2009-11-20

Władysław Reymont odbiera Nobla

22 listopada 2009 roku o godz. 19.00 w łódzkiej Fabryce Sztuki odbędzie się Gala Noblowska podczas której Władysławowi Reymontowi wręczona zostanie nagroda oraz odbędzie się spotkanie pisarza z jego wielbicielami. Nigdy nie miał okazji przemówić do kapituły honorującej go tym najwyższym światowym wyróżnieniem w dziedzinie kultury. Wiadomo jednak, że przygotowywał się na ten wieczór. Fabryka Sztuki chce naprawić to czego nie udało się osiągnąć wtedy.

Portret Władysława Reymonta

Portret Władysława Reymonta

Okropne! Nagroda Nobla, pieniądze, sława wszechświatowa i człowiek, który bez zmęczenia wielkiego nie potrafi się rozebrać – tak w 1924 roku pisał o sobie Reymont.

Istnieją co najmniej trzy wersje autobiografii Reymonta – pozwólmy przemówić wielkiemu pisarzowi głosem jak najbardziej swoim i ludzkim. Na zakończenie absolutnie unikalny koncert – kompozycje elektroakustyczne do fragmentów prozy noblisty pt. Moje Koleje. W przestrzeni fabryk odbędzie się także happening mający na celu popularyzację wizerunku artysty (choćby słynnych okularów). Utworzona zostanie podobizna Reymonta: TWARZ MILIONA – MILION TWARZY.

22 listopada, godz. 19.00, Fabryka Sztuki ul. Tymienieckiego 3, Łódź

Dodaj komentarz