• 2009-11-20

Until do Us Part

27 listopada 2009 roku o godzinie 18 w krakowskiej galerii Foto-Medium-Art odbędzie się wernisaż wystawy Until do Us Part (Dopóki nas nie rozłączy). Jest to pierwsza odsłona wieloelementowego projektu badawczo-wystawienniczego, który podejmuje dyskusję o problemie czasu w twórczości i refleksji artystów. Do udziału w projekcie kuratorzy wystawy zaprosili siedmiu wybitnych artystów, reprezentujących różne pokolenia i postawy. Wśród autorów prac znaleźli się: Kinga Araya, Tomasz Dobiszewski, Wincenty Dunikowski-Duniko, Natalia LL, Rafał Piekarz, Timm Ulrichs, Alicja Żebrowska.

Wincenty Dunikowski-Duniko, "Only a few have survived", 2008

Wincenty Dunikowski-Duniko, "Only a few have survived", 2008

Substancja czasu osiąga kategoryczne punkty zwrotne i powoduje, że twórcza i życiowa aktywność, w wyniku intencji, przypadku lub upływu samego czasu, ustaje, zmienia się lub powtarza. Człowiek, jako istota nieskończona i nigdy ostatecznie ukształtowana, podlega ciągłej transformacji biologicznej i kulturowej. Aby przeżyć i aby umrzeć, staje w obliczu śmiertelności, a artysta wobec idei nieśmiertelności sztuki. Wszystko jest skonfrontowane z czasem i nadzieją na jego trwanie po przekroczeniu granic. Podczas wernisażu wystawy odbędzie się promocja katalogu multimedialnego, który będzie można otrzymać w galerii lub pobrać ze strony internetowej.

Żyjemy w przeświadczeniu, że czas jest immanentnie wkomponowany w naszą egzystencję. Jego upływ determinuje nie tylko losy ogółu społeczeństwa i każdej jednostki z osobna, ale miał i ma brzemienne skutki na teorie kultury i działania artystyczne. Penetracja zagadnienia obecna jest w myśli filozoficznej i religijnej. Niemal każdy znaczący filozof formułował refleksję na temat czasu. XX wiek, a z nim eksplozja relatywistycznej nauki i sztuki awangardowej, przyniosły oryginalne konstrukcje intelektualne poświęcone temu zagadnieniu. Albert Einstein ogłosił czas jednostką względną, która upływa nieobiektywnie. Futuryści włoscy dokonywali notacji jego upływu, dokumentując symultanicznie zjawiska. Refleksja analityczna w tej materii ukonstytuowała wiele zagadnień neoawangardy i działań sztuki konceptualnej, które badały zależność reprezentacji artystycznej od medium kreacji.

Wydaje się, że z początkiem XXI wieku współczesna kultura definiowana szerokim zbiorem doktryn relatywistycznych, sprowadzona do metafory zmiennego, ale wiecznie płynącego nurtu rzeki, znudziła się refleksją analityczno-formalną. Czas dla współczesnych jest nie tyle względny, co z powodzeniem może uchodzić za twór kulturowy. Dlatego pierwsza część większego projektu, poświęcona jest w największej mierze pojęciu czasu w znaczeniu metaforycznym, literackim i filozoficznym. Kuratorzy wystawy w dziełach wybitnych artystów poszukują fragmentarycznych odpowiedzi i ilustracji problematyki ewokowanej przez czas. W szczególności interesujący jest w tym przypadku problem punktu zwrotnego, bariery, po przekroczeniu, której nic już nie jest takie samo, lub z powrotem jest identyczne.

Kuratorzy wystawy i projektu: Agnieszka Kwiecień, Krzysztof Siatka

Wystawę Until do Us Part można oglądać do 29 stycznia 2010 roku

Galeria Foto-Medium-Art rozpoczęła swoją działalność w 1977 roku we Wrocławiu. Od 2007 roku siedziba Foto-Medium-Art mieści się w centrum Krakowa. Galeria reprezentuje uznanych jak i młodych współczesnych artystów. Działalność galerii skoncentrowana jest na organizowaniu wystaw awangardy krajowej i międzynarodowej od lat 70. do chwili obecnej.

Dodaj komentarz