• 2009-11-13

Teatr Provisorium i Kompania Teatr w trasie

17 listopada 2009 roku rusza w trasę Teatr Provisorium i Kompanii Teatr ze spektaklem Do Piachu. Założeniem projektu jest zarówno dotarcie do środowisk pozbawionych możliwości kontaktu z twórczością teatralną, jak i poznanie innego typu odbiorcy, oraz zaktywizowanie teatru w Polsce do działalności wykraczającej poza dane miasto i konkretny budynek teatralny. Jednocześnie celem tego przedsięwzięcia jest zaprezentowanie ciekawych przedstawień szerszej publiczności. Stwarza ono również doskonałą możliwość promocji dla teatrów, reżyserów jak i aktorów. Zakłada zmianę zwyczajów teatralnych, ożywienie i zachęcenie do aktywności teatru w Polsce.

Logo Teatru Provisorium i Kompanii Teatr

Logo Teatru Provisorium i Kompanii Teatr

Projekt ten ma również stworzyć możliwość współpracy między teatrami a ośrodkami kultury i ułatwić poznanie nowych miejsc i przestrzeni, w których można wystawić spektakl. Sztuka Do piachu to swoisty raport z lasu, z czasu apokalipsy, z czasu kiedy Bóg człowieka opuścił. Raport niezwykle współczesny, tak więc na daleki plan zeszły sprawy Armii Krajowej, lub prawie w tej realizacji nie istnieją. Swoiście pojmowana jest przestrzeń tego dramatu, a co za tym idzie przestrzeń teatru. W czasie Apokalipsy wszystko ulega odwróceniu, zamazaniu, dawne przestrzenie oddzielone tym co sakralne i tym co sprofanowane, tu zlewają się w jedną.

Zespoły Teatru Provisorium i Kompanii Teatr nawiązały współpracę w 1996 roku przy okazji spektaklu Koniec Wieku będącego próbą przeniesienia na scenę Dżumy Alberta Camusa. Wielki sukces przyniosła kolejna realizacja – Ferdydurke według Witolda Gombrowicza. Od tego czasu datuje się także zasada realizacji kolejnych spektakli wspólnie przez dwóch reżyserów – Janusza Opryńskiego i Witolda Mazurkiewicza. Dopełnieniem swoistego tryptyku scenicznego była realizacja w roku 2003 Do Piachu Tadeusza Różewicza. Inscenizacja ta, to dopiero drugie przeniesienie na scenę tego dramatu w ciągu 25lat. Specjalnie dla zespołów Provisorium i Kompanii Teatr autor zniósł zapis autorski na swój dramat, jaki wprowadził po realizacji Tadeusza Łomnickiego w Teatrze na Woli.

Spektakl Do Piachu Teatru Provisorium i Kompanii Teatr w ramach projektu Teatr Polska:
17.11.09 Jasielski Dom Kultury, Jasło – spektakl wieczorny
27.11.09 godz. 13.00 – Dom Kultury, Chełm
01.12.09 Miejskie Centrum Kultury, Ostrowiec Świętokrzyski – spektakl wieczorny
09.12.09 godz. 10.00 – Dom Chemika, Puławy
09.12.09 godz. 19.00 – Dom Chemika, Puławy
11.12.09 godz. 12.00 – Zamojski Dom Kultury, Zamość
11.12.09 godz. 18.00 – Zamojski Dom Kultury, Zamość

Po każdym spektaklu odbędzie się spotkanie z Marią Dębicz, Januszem Opryńskim i Witoldem Mazurkiewiczem.

Dodaj komentarz