• 2009-11-07

Systemy Oznakowania Produktów Audiowizualnych

3 grudnia 2009 roku o godzinie 10.30 w Sali Kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie rozpocznie się konferencja pt.: Systemy Oznakowania Produktów Audiowizualnych, której organizatorem jest Akademia Promocji Filmu.  Przewodniczącą Rady Programowej realizowanego projektu jest Pani Beata Tyszkiewicz.

Systemy Oznakowania Produktów Audowizualnych

Systemy Oznakowania Produktów Audowizualnych

Konferencja jest kolejnym z cyklu spotkań organizowanych przez Akademię Promocji Filmu w ramach projektu dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Fundacja, kierując się troską o bezpieczeństwo dzieci w świecie mediów, inicjuje ogólnopolską debatę na temat właściwego oznakowania filmów, gier komputerowych oraz innych produktów audiowizualnych. W sposób szczególny Akademia podkreśla konieczność stworzenia spójnego, opartego na jednolitych kryteriach, systemu klasyfikacji kategorii wiekowych dla filmów kinowych oraz filmów na DVD/VCD. Równie istotną kwestią jest szerzenie wiedzy na temat znaków, a także potrzeby stosowania się do nich wśród dzieci, rodziców, opiekunów, sprzedawców filmów oraz biletów kinowych. Powyższym zagadnieniom zostanie poświęcona konferencja.

logo_fio3d

3 grudnia 2009 r. o godz. 10.30, Sala Kinowa Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ulicy Kredytowej 1.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Dodaj komentarz