• 2009-11-06

Projekt Open Situation

10 listopada 2009 roku o godzinie 18.00 w STOP! Galerii OMIT Rozdroża w Lublinie odbędzie się otwarcie wystawy, przedstawiającej akcje projektu Open Situation. Podczas prezentacji w Ośrodku Rozdroża będzie można zobaczyć dokumentację filmową z czterech akcji projektu Open Situation. Na otwarciu wystawy obecni będą zaproszeni przez Waldemara Tatarczuka, Zygmunt Piotrowski i Tomáš Ruller.

To, czego artyści dokonali w Lublinie, było doświadczeniem współczesności miejsca, które ma niezwykłą historię. Miejsce – plac zamkowy – zmieniło swój kształt w toku wojennych zawirowań oraz powojennej przebudowy, która niemal całkowicie zatarła jego dawny, także symboliczny charakter. Artyści obok znaczenia przestrzeni własnym ciałem, stymulują także pamięć o miejscu. Kontekst był integralną częścią ich działania. W kolejnych edycjach projektu Open Situation w: Lublinie, Bydgoszczy, Pradze i Budapeszcie, artyści badali żywotność symbolu, próbując go odnieść do współczesnej sytuacji miejsca, z którym jest związany.

Czterech artystów – Alastair MacLennan (Wielka Brytania), Zygmunt Piotrowski (Polska), Jànos Szirtes (Węgry), Habib Kheradyar Zamani (Iran/USA) i Tomáš Ruller (Czechy), wykreowali sytuację otwartą (tytułowe OPEN SITUATION) na Placu Zamkowym. W Lublinie akcja miała miejsce w 2007 roku. Wybór miejsca, którego dokonał Zygmunt Piotrowski nie było przypadkowy. Miejsce w tej realizacji ma ogromne znaczenie. Wysyła impulsy i w pewnym stopniu determinuje działanie, ale jest przede wszystkim punktem wyjścia do indywidualnego doświadczenia przestrzeni.

Na początku lat 80., w czasie stanu wojennego, spotkałem się parę razy z Tomasem Rullerem na warsztatach performance. Ze strony Tomasa Rullera pojawiła się wówczas propozycja Open Situation. To się później przekształciło w Black Market. Zarówno ja, jak i Ruller rozstaliśmy się z Black Marketem w pewnym momencie. Ruller został przy swoim terminie Open Situation, ja zostałem Stalkerem. Tomas reaktywował po wielu latach swój pomysł. Sytuacja, która była realizowana 3 lata temu w Lublinie, mogła się odbyć dzięki Waldkowi Tatarczukowi. Tomas Ruller zaprosił grupę artystów. Open Situation ma dla niego tę wartość, że nie determinuje sposobu realizacji. Założenia, które wcześniej sobie wypracowaliśmy razem, są ciągle obowiązujące, ale nie aż tak kurczowo, jak np. w obecnych działaniach grupowych Borysa Nieslonego. Sytuacja w Lublinie, którą ja zaproponowałem, była dedykowana Widzącemu z Lublina. Tam na tym placyku, w którymś miejscu stał jego dom. Ten placyk sam w sobie jest niedoceniany przez Lublinian, bo człowiek, który go zaprojektował, wymyślił, a władze miasta nie wiedząc co robią zrealizowały – doskonale wiedział co robi. To jest miejsce mistyczne. Zygmunt Piotrowski

10 listopada 2009 roku, godzina 18.00, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża ul. Krakowskie Przedmieście 39, Lublin

Dodaj komentarz