• 2009-11-06

Fotografia – między dokumentem a dziełem

10 listopada 2009 roku o godzinie 18.00 w Galerii Rybna 4 przy Lubelskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych otwarta zostanie wystawa Krzysztofa Zielińskiego pt.: Szkoła Tysiąclecia / Millennium School. Jest to wystawa  z cyklu Fotografia – między dokumentem a dziełem.

Krzysztof Zieliński

Krzysztof Zieliński

Krzysztof Zieliński jest fotografikiem młodego pokolenia. Jego zainteresowania zogniskowane są wokół problematyki miasta. Debiutował w 2001 roku cyklem fotografii Hometown – paradokumentalnymi realistycznymi obrazami rodzinnego Wąbrzeźna. W prezentowanych na wystawie fotografiach z cyklu Szkoła Tysiąclecia pojawia się charakterystyczna dla tego fotografa estetyka: werystyczne, wystudiowane i starannie wykadrowane kompozycje, utrzymane w konwencji dokumentu. Prace te wykraczają jednak poza zobiektywizowany zapis miejsca. Kameralne obrazy szkoły są w istocie nośnikiem pamięci i wspomnień własnych artysty, a zarazem oddają charakter szkolnej architektury jaka dominuje w całej Polsce.

Krzysztof Zieliński

Krzysztof Zieliński

Krzysztof Zieliński (ur. 1974 w Wąbrzeźnie) jest Fotografem i pedagogiem. Absolwent katedry fotografii na FAMU w Pradze, gdzie obecnie wykłada. Debiutował w Galerii Zderzak w Krakowie (2001) cyklem fotografii Hometown (2000-2003) opisującym proces powracania do rodzinnego miasteczka. Kolejne serie fotograficzne również poświęcone były rodzinnej miejscowości autora. W latach 2002-2005 powstała seria Random Pleasures, a w latach 2006-2007 – Seens. Ostatni skończony cykl Millennium School (2007) pokazywany był m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, a następnie wszedł do kolekcji toruńskiego muzeum. Zieliński brał udział w licznych indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i za granicą, między innymi w 26 Biennale w São Paulo w 2004 roku. W tym samym roku miał wystawę indywidualną w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Artysta mieszka i pracuje w Berlinie i Wąbrzeźnie.

10 listopada 2009 roku, godzina 18.00
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Galeria Rybna 4, ul. Rybna 4,  Lublin

Dodaj komentarz