• 2009-10-29

EKON – Kultura. Społeczności. Innowacje

W dniach od 19 do 20 listopada 2009 roku w Krakowie odbędzie się konferencja EKON – Kultura. Społeczności. Innowacje, której organizatorem jest Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET. Uwaga uczestników zostanie skupiona na perspektywach rozwoju klastrów i przemysłów kreatywnych w Polsce, zagadnieniu profesjonalizacji zarządzania sektorem kultury w Polsce i roli menedżerów projektów, wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu, porównaniu ze standardami obowiązującymi w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych oraz na określeniu warunków implementacji rozwiązań zagranicznych w Polsce. Odniesie się także do raportów prezentowanych podczas Kongresu Kultury Polskiej oraz dyskusji prowadzonych na forum e-Kongresu.

EKON 2008

EKON 2008

Konferencja ma pomóc w realizacji dwóch ambitnych celów:
Po pierwsze, w zdefiniowaniu barier mających negatywny wpływ na funkcjonowanie sektora kultury na poziomie menedżerskim, z odniesieniem do diagnozy zawartej w raportach prof. Hausnera oraz w dostarczeniu wiedzy na temat dobrych praktyk w kraju i za granicą, w celu nabycia umiejętności stosowania efektywnych rozwiązań dla rozwoju działalności lub kariery.

Po drugie, wnioski będące rezultatem Konferencji posłużą jako materiał do opracowania dokumentu nazywanego roboczo Foresight dla przemysłów kreatywnych 2020. Dokument ten jest jedną z inicjatyw podejmowanych przez Klaster, wynikającą ze zdiagnozowania potrzeby posiadania długofalowej strategii rozwoju przemysłów kreatywnych, tworzoną w formule branża dla branży.

Tegoroczna, międzynarodowa edycja EKON będzie trwała dwa dni. Pierwszy, panelowy dzień zaprezentuje sposoby realizacji creative economy dzięki narodowym i regionalnym strategiom kulturalnym w Europie i na świecie, przykłady klastrów przemysłów kreatywnych oraz możliwości pokonywania barier, z perspektywy praktyków, teoretyków i gości zagranicznych.

Program dnia pierwszego:
11.00 – 13.00 – Creative economy & creative industries
Jaka jest rola creative economy w polityce regionalnej miast i regionów Europy Zachodniej? Mechanizmy wspierania przemysłów kreatywnych z perspektywy instytucji odpowiedzialnych za tworzenie i realizację polityk lokalnych i regionalnych.
13.20 – 15.20 – Creative clusters, hubs, quarters & cities
Jak działają klastry, dzielnice i miasta kreatywne? Przegląd programów, form działania oraz projektów rozwiniętych inicjatyw klastrowych z obszaru przemysłów kultury i czasu wolnego, aktywnych w regionach i miastach Europy Zachodniej. Przykłady dobrych praktyk i rekomendacje dla zawiązujących się struktur oraz ich partnerów.
16.00 – 18.00 – Profesjonalizacja sektora kultury i przemysłów kreatywnych
Kim jest menedżer kultury? Co decyduje o jego skuteczności? Profesjonalizacja sektora zarządzania kulturą – definicja zawodu, wykształcenie, praktyka i ścieżki kariery menedżerów projektów kulturalnych w Europie Zachodniej i w Polsce.

Drugi dzień EKON 2009 poświęcony będzie równolegle odbywającym się warsztatom, odrębnym dla przemysłu filmowego i muzycznego.
Każdy z warsztatów będzie prowadzony przez zespoły eksperckie składające się z artystów z Polski i artystów zza granicy oraz menedżerów z Polski i menedżerów zza granicy. Uczestnikami warsztatów będą osoby pełniące kierownicze funkcje w firmach lub organizacjach prowadzących działalność w obszarze przemysłów kultury (na przykład wydawnictwa, agencje interaktywne, agencje koncertowe, galerie sztuki, studia projektowe). Formuła warsztatów zakłada porównanie przykładów owych praktyk. Celem spotkań jest zainspirowanie menedżerów do podjęcia działań zwiększających skuteczność ich przedsięwzięć biznesowych.

Podczas Konferencji znaczący akcent będzie położony na networking (nieformalne spotkania branżowe). Wydarzenie będzie okazją do nawiązania cennych kontaktów oraz zainicjowania projektów realizowanych w wymiarze krajowym lub międzynarodowym.

Dodaj komentarz