• 2009-10-29

Bajit Chadasz – cykl Spotkań z Kulturą Żydowską

Do 30 listopada 2009 roku w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie potrwa Bajit Chadasz – cykl Spotkań z Kulturą Żydowską. Bajit Chadasz organizowany jest od 15 lat i na stale wrósł w kalendarz zdarzeń Centrum Kultury Żydowskiej. Rozpoczyna się zawsze od Rosh-Hashana – Żydowskiego Nowego Roku i trwa do końca listopada. Bajit Chadasz znaczy po hebrajsku Nowy Dom. To także tytuł słynnego dzieła krakowskiego rabina Joela Sirkesa (1561-1640).

Fot. Mirosław Sadecki

Fot. Mirosław Sadecki

Projekt Centrum Kultury Żydowskiej związany jest zarówno z tradycją, pamięcią o niej, jest też zorientowany na przyszłość – poprzez promowanie wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego. To coroczne jesienne spotkanie z żydowską historią i kulturą, a także z polsko-żydowskim dziedzictwem duchowym ma miejsce we wrześniu, październiku i listopadzie – w okresie żydowskich Wysokich Świąt: Rosz Haszana (Nowy Rok), Jom Kipur (Sądny Dzień), Sukkot, Simchat Tora. Na program składają się wystawy, koncerty, pokazy filmowe, promocje książek, dyskusje panelowe, wykłady i spotkania z wybitnymi postaciami. Bajit Chadasz jest to forum dla dialogu obywatelskiego, a także dialogu międzyreligijnego. Adresowany jest do wszystkich, którym bliskie jest dziedzictwo Żydów polskich i sąsiedztwo polsko-żydowskie – przede wszystkim zaś do mieszkańców Krakowa.

Najbliższe wydarzenia:

29 października, godz. 18.00 / Wojna i pamięć. Dlaczego tak trudno się porozumieć? - wykład dr. Sławomira Kapralskiego.

2 listopada, godz. 18.00 / Sklep przy głównej ulicy – pokaz filmu fabularnego w reżyserii Jana Kadara i Elmara Klosa (Czechosłowacja, 1965, 128 min.)

3 listopada, godz. 18.00 / Prof. Maria Orwid in memoriam – spotkanie z udziałem jej przyjaciół i uczniów.

4 listopada, godz. 18.00 / Borysław i jego przemysł naftowy w fotografii – wernisaż wystawy zorganizowanej wspólnie ze Spółką Poszukiwania Nafty i Gazu w Krakowie.

5 listopada, godz. 18.00 / Casus Iwana Groźnego (Iwana Demianiuka) - spotkanie z dr. Jackiem Wilczurem.

6 listopada, godz. 18.00 / Uczeń Schulza - pokaz filmu w reżyserii Marcina Giżyckiego, 2009, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury.

8 listopada, godz. 18.00* / Visions of Ernest Bloch - koncert poświęcony twórczości Ernesta Blocha w wykonaniu Barbary Łypik-Sobaniec (wiolonczela) i Sławomira Cierpika (fortepian).

9 listopada, godz. 18.00 / Program Literacki Obywatel Jidyszlandu – Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce – wykład dr. Joanny Nalewajko-Kulikov oraz promocja książki pod tym samym tytułem, wydanej przez Wydawnictwo Neriton, 2009.

12 listopada, godz. 18.00 / Kultura pamięci w Rosji - wykład dr. Igora Władimirowicza Gorkowija, Dyrektora Centrum Naukowo-Edukacyjnego Butowo w Moskwie.

13 listopada, godz. 18.00 / Europa, Europa - pokaz filmu w reżyserii Agnieszki Holland (Francja, Niemcy, 1990, 107 min.)

15 listopada, godz. 18.00 * / Koncert kameralny w wykonaniu Daniela Pióro (skrzypce, Wielka Brytania) i Carsona Becke (fortepian, Kanada). W programie utwory m.in. L.van Beethovena i R. Straussa.

16 listopada, godz. 18.00 / Program Literacki Marcel Reich-Ranicki – polskie lata – promocja książki Gerharda Gnaucka, wydanej przez wydawnictwo W.A.B. i spotkanie z Autorem.

17 listopada, godz. 18.00 / Między Berlinem a Moskwą 1939-1941 – wykład dr. Sławomira Dębskiego (PISM).

18 listopada, godz. 18.00 / Program Literacki Kresowe Trójmiasto – Truskawiec, Drohobycz, Borysław – promocja książki Prof. Stanisława Nicieji, wydanej przez Wydawnictwo MS, 2009 i spotkanie z Autorem.

19 listopada, godz. 18.00 / Wokół tekstu Prof. Leszka Kołakowskiego pt. Antysemici – 5 tez nienowych i przestroga z 1957 roku – spotkanie z udziałem Prof. Jana Woleńskiego i Zbigniewa Mentzla.

23 listopada, godz. 18.00 / Dylematy polskiej polityki bezpieczeństwa - wykład Prof. Adama Daniela Rotfelda.

24 listopada, godz. 18.00 / Aleksander and Alicja Hertz Annual Memorial Lecture… Wybuch II wojny światowej w mojej pamięci i refleksje historyczne – wykład prof. Feliksa Tycha, któremu tego wieczoru wręczona zostanie STATUETKA FELKA 2009.

25 listopada, godz. 18.00 / Ostatni parteitag w Norymberdze – film dokumentalny w reżyserii Antoniego Bohdziewicza (1946r., 19 min.) Epilog Norymberski – film w reżyserii Jerzego Antczaka (1970r., 120 min.)

26 listopada, godz. 18.00 / Pamięć Ukraińców o II wojnie światowej – wykład prof. Jarosława Hrycaka (Uniwersytet Lwowski)

27 listopada, godz. 18.00 / Pożegnanie z Marią – pokaz filmu fabularnego według opowiadania Tadeusza Borowskiego w reżyserii Filipa Zylbera (1993, 87 min.)

29 listopada, godz. 18.00* / Recital fortepianowy w wykonaniu Dawida Syme (USA)

30 listopada, godz. 18.00 / 1 września 1939 w mojej pamięci – spotkanie z prof. Władysławem Bartoszewskim.

* obowiazują zaproszenia lub bilety
** obowiązują osobne zaproszenia

Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17 w Krakowie

Dodaj komentarz