• 2009-10-26

KOLEKCJA2 – Prace ze zbiorów CSW Znaki Czasu w Toruniu

Do 27 listopada 2009 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu można oglądać wystawę KOLEKCJA 2. Na wystawie prezentowane są prace 35 artystów, w tym czołowych klasyków współczesności w sztuce polskiej, interesujących artystów młodszego pokolenia oraz twórców lokalnego środowiska artystycznego. Spoiwem łączącym ten zbiór są pewne wyznaczone tropy, stanowiące główne punkty odniesienia wystawy, takie jak: glokalność/lokalność, kontekst społeczno-polityczny oraz edukacja. Wskazane tropy budują jednocześnie przestrzeń ekspozycji – podążając ich śladem, widz może odnaleźć je w różnych miejscach wystawy.

Elżbieta Jabłońska z cyklu Zasiedzenie, 2004, fotografia, 37, 5×25 cm, ed.1-3

Elżbieta Jabłońska z cyklu Zasiedzenie, 2004, fotografia, 37, 5×25 cm, ed.1-3

Glokalność (ważna również z punktu widzenia budowania tożsamości całej instytucji) jako swoista metoda badawcza pozwala na ujęcie zjawisk regionalnych w perspektywie globalnej, zakłada konfrontację, ale przede wszystkim jest próbą poszukiwania, odkrywania i redefiniowania zjawisk znanych często jedynie marginalnie.

Idąc tym tropem, CSW podjęło decyzję o zarchiwizowaniu kolektywnych działań bezpośrednio lub pośrednio związanych ze środowiskiem lokalnym, a jednocześnie mieszczących się w strategiach polskiej neoawangardy lat 60. i 70. XX wieku. Przejawem tego są prace części artystów z grupy Zero-61, ale również zainicjowane w Bydgoszczy działania Niezależnej Galerii Nieistniejącej NIE i NIECH oraz Nieistniejącej Przytakującej Galerii TAK wraz z Museum of Hysterics. Istotna w tym kontekście jest także dokumentacja twórczości Grupy Działania, która dodatkowo poszerza ten wątek o kontekst społeczny.

Dokumentacyjno-archiwizujący charakter Kolekcji pociągnął oś zainteresowania w stronę sztuki uwikłanej w aspekt społeczno-polityczny, będący kolejnym ważnym tropem zbiorów. Ten istotny kierunek wyznaczają poszukiwania społecznych interwencji we współczesnym świecie sztuki, szeroko rozumiane i akcentowane działania zmierzające do stawiania pytań i analizowania aktualnych problemów.

Równocześnie podjęto próbę zbudowania miarodajnego obrazu lokalnego środowiska artystycznego, reprezentowanego na wystawie przez artystów związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz, poniekąd w kontrze do nich, artystów młodszych pokoleń, poszukujących ujścia z akademickich ram.

Na tle tak zaznaczonych tropów niezmiernie ważne jest zagadnienie edukacji. Przemiany, jakie zaszły w sztuce od lat 60., stanowią konieczny wkład dla przybliżenia publiczności zjawisk współczesnych i nierzadko stanowią punkt wyjścia dla artystów młodszych pokoleń. Stąd tak istotne postacie wyznaczające szlak jak Wojciech Bruszewski, Józef Robakowski, Zofia Kulik, Izabella Gustowska, Tomasz Ciecierski, Leon Tarasewicz czy Jarosław Modzelewski. Aspekt edukacyjny z jednej strony ma za zadanie przybliżyć kontekst historyczny, z drugiej natomiast – wskazać ważne i istotne manifestacje sztuki aktualnej.

Na tle tak zaznaczonych tropów niezmiernie ważne jest zagadnienie edukacji. Przemiany, jakie zaszły w sztuce od lat 60., stanowią konieczny wkład dla przybliżenia publiczności zjawisk współczesnych i nierzadko stanowią punkt wyjścia dla artystów młodszych pokoleń. Stąd tak istotne postacie wyznaczające szlak jak Wojciech Bruszewski, Józef Robakowski, Zofia Kulik, Izabella Gustowska, Tomasz Ciecierski, Leon Tarasewicz czy Jarosław Modzelewski. Aspekt edukacyjny z jednej strony ma za zadanie przybliżyć kontekst historyczny, z drugiej natomiast – wskazać ważne i istotne manifestacje sztuki aktualnej.

9 października 2009 roku, godz. 19.00, CSW Znaki Czasu w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13

Dodaj komentarz