Forum o Forum – debata publiczna

26 października o godz. 13.00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie odbędzie się publiczna debata z udziałem władz miasta, urbanistów, architektów, artystów, historyków i krytyków sztuki. Przedstawione zostaną wstępne założenia idei Muzeum Forum, które nie powinno być tylko zwykłym, powszechnie dostępnym placem czy skwerem przed budynkiem. Przestrzeń ta powinna służyć sztuce jako miejsce prezentacji np.: rzeźby, instalacji, fotografii, filmów, działań w rodzaju street art, happeningów, koncertów, spektakli światło-dźwięk, a także warsztatów dla dzieci.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Forum to projekt, którego celem jest wyraziste zaznaczenie obecności Muzeum Narodowego w Krakowie w przestrzeni publicznej, stworzenie specjalnego forum, czyli miejsca spotkań artystów i widzów, mieszkańców miasta i gości. Tym Forum ma być plac przed Gmachem Głównym Muzeum przy al. 3 Maja 1. Sam budynek jest jednym z ciekawszych w Polsce przykładów przedwojennej architektury modernistycznej, zlokalizowanym w kulturalno-naukowej strefie miasta. Już w początkach budowy Gmachu, w latach 30. XX wieku, jego architekci zakładali stworzenie od strony głównej fasady publicznego placu rekreacyjnego. Niestety, wybuch II wojny światowej przerwał prace. Po wojnie, w czasach PRL-u, władze miasta ustawiły przed Gmachem niechciany w miejscu, gdzie był zaplanowany – pomnik Stanisława Wyspiańskiego, a następnie zlokalizowały przed budynkiem parking naziemny, którego Muzeum bezskutecznie od wielu lat próbuje się pozbyć.

Niedawno, z inicjatywy Zofii Gołubiew, Muzeum postanowiło urzeczywistnić przedwojenne plany architektów. Zwłaszcza, że nadarza się ku temu znakomita okazja, miasto rozpoczęło bowiem właśnie budowę przy Gmachu parkingu podziemnego i cały teren nad nim, przylegający do budynku (to ok. 72 ary) może zostać przeznaczony na Muzeum Forum.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie

By Muzeum Forum powstało, musi zostać spełniony jeszcze jeden warunek – konieczne jest przeniesienie pomnika Stanisława Wyspiańskiego w inne miejsce. Przedstawiciele Muzeum zaproponowali władzom miasta kilka lepszych lokalizacji niż dotychczasowa – wśród samochodów.

Koordynator projektu Forum o Forum: Katarzyna Bik

Dodaj komentarz