Wystawa – Wyzwolenie Pamięci

5 listopada 2009 roku o godzinie 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze zaprasza odbędzie się wernisaż wystawy Agnieszki Kopeć i Czesława Chwiszczuka Wyzwolenie Pamięci. Na pomysł zatrzymania czasu wpadł wieki temu Leonardo da Vinci. Nie tak dawno pisał o tym mechanizmie Roland Barthes, zamykając swoje myśli w eseju zatytułowanym Światło obrazu. Czas, w pojęciu francuskiego antropologa kultury, jest równie mało uchwytny jak pamięć. Obie kategorie dobrze znoszą zilustrowanie ich w sztuce. Przyglądanie się pamięci i jej funkcjonowania w czasie łączy prace Agnieszki Kopeć i Czesława Chwiszczuka.

Agnieszka Kopeć Wrocławski irokez filmowy

Agnieszka Kopeć Wrocławski irokez filmowy

Wrocławscy artyści poddali obróbce artystycznej tak nośne i ważne dla poczucia tożsamości współczesnego człowieka kategorie, wykorzystując charakterystyczne dla swojego warsztatu nośniki. Agnieszka Kopeć odsłania fenomen i wybiórczość ludzkiej pamięci bazując na subtelnym, rwanym i elastycznym materiale tkackim. Prace Czesława Chwiszczuka odsłaniają polifonię współczesnych mediów i ludzkiej świadomości, czerpiąc wprost ze sztuki fotografii, grafiki i rysunku.

Obrazy pamięci, tożsamości i historii, a więc kategorie temporalne, dzięki wykorzystaniu materiałów trwałych, nabrały bardzo konkretnego kształtu. Artyści w swoich pracach sięgnęli do najpierwotniejszych skojarzeń dotyczących fenomenu ludzkiej pamięci, posiłkowali się językiem tradycji, sztuki i archetypów. Sięgając do historii nie ominęli jej najciemniejszych okresów związanych z polityką, cenzurą, totalitaryzmem i wojną. Powstały prace związane z konkretnym doświadczeniem artystycznym, pokoleniowym, a także regionalnym, przy jednoczesnym nawiązaniu do symboli najbardziej uniwersalnych. W rozumieniu niektórych prac pomaga humor, który odnosi nas wprost do wywrotowej tradycji dadaistów.

Czesław Chwiszczuk Wzgórze polskie z cyklu Mikroświaty

Czesław Chwiszczuk Wzgórze polskie z cyklu Mikroświaty

Agnieszka Kopeć studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim (Filologię i Socjologię) oraz latach (1997-2002r.) na ASP we Wrocławiu (witraż – 1999, tkanina – 2002). W 2006 r. obroniła doktorat na Wydziale Tkaniny i Ubioru na ASP w Łodzi. Jest twórcą pojęcia, teorii i obiektu AOT – Architektonicznego Obiektu Tkanego. Uczestniczyła w seminarium w Instytucie Sztuki PAN, należy do ZPAP. Prowadzi i kieruje Pracownię Doświadczalną AOT. Zajmuje się tkaniną artystyczną (w pojęciu klasycznym oraz tkaniną eksperymentalną) a także malarstwem wielkoformatowym, witrażem i fotografią.

Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest laureatką wyróżnień i nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych. Jej prace znajdują się w muzeach i w zbiorach prywatnych. Obecnie prowadzi i kieruje Pracownią Doświadczalną AOT. W swojej twórczości nie pozostaje obojętna na problematykę społeczną. Jej eksperymenty łączenia różnych technik (np. tkaniny z witrażem) są ciągłym poszukiwaniem najlepszego sposobu wyrażania siebie. Tworzenie to ciągłe oswajanie tragedii, których oswoić się po prostu nie da, to przyswajanie i próba zrozumienia świata materialnego i jednocześnie ulotnego jak marzenie senne - stwierdza autorka.

Czesław Chwiszczuk (urodzony 05 sierpnia 1951 r. w Skwierzynie) studiował na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1971 – 1976), w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej (1976 – 1981 r.), dyplom 1983 r. Doktorat – ASP Wrocław, 2001 r.W swojej twórczości artystycznej Chwiszczuk odwołuje się do bardzo różnych stylistyk, stosuje wiele metod i technik, jest fotografem poszukującym. Na początku swojej drogi posługiwał się fotografią jako klasycznym dokumentem, potem tworzył obrazy z użyciem fotomontażu (Imaginacje) i pokazy audiowizualne (Pejzaż muzyczny). W latach osiemdziesiątych zajął się fotografią stereoskopową, od lat dziewięćdziesiątych tworzy fotografie cyfrowe (Cyfrografia) i cyfrowe fotomontaże.

5 listopada 2009 roku, godzina 17.00, Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1, Jelenia Góra.

Dodaj komentarz