• 2009-10-13

Jerzy Fober w Orońsku

17 października 2009 roku o godzinie 16.00 w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbędzie się wernisaż wystawy Jerzego Fobera pt. Obraz i podobieństwo. Wystawa potrwa do 31 grudnia 2009 roku.

Jerzy Fober "Obraz i podobieństwo"

Jerzy Fober "Obraz i podobieństwo"

Jerzy Fober urodził się w 1959 roku w Warszawie. W 1979 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1979-84 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni profesora Stanisława Kulona. Studia ukończył w 1984 roku otrzymując wyróżnienie za pracę dyplomową Złożenie do grobu. W 1982 roku, jeszcze na studiach wspólnie z Andrzejem Szarkiem i Czesławem Podleśnym założył grupę artystyczną …kim jesteś i do 1990 roku brał udział w jej wystawach. W latach 1985, 87, 91, 99 i 2004 był stypendystą Ministerstwa Kultury. W roku 1992 został laureatem Nagrody im. Brata Alberta w dziedzinie rzeźby religijnej. W 2000 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Od 1986 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie kieruje Katedrą Rzeźby Instytutu Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Od 1996 roku prowadzi także pracownię rzeźby, najpierw na Wydziale Grafiki a obecnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

17 października 2009 roku, godzina 16.00, Centrum Rzeźby Polskiej, ul. Topolowa 1, Orońsko

Dodaj komentarz