• 2009-09-30

Krypta u Pijarów

6 października 2009 roku o godzinie 17.30 w Galerii Katolickiego Centrum Kultury  Krypta u Pijarów odbędzie się wernisaż wystawy Ikony w sztuce XX wieku. Po wernisażu, o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z Renatą Rogozińską i promocja albumu Ikony w sztuce XX wieku.

Na wystawie w Krypcie u Pijarów zaprezentowano obrazy kilkunastu malarzy związanych z Krakowem i Akademią. Jest ich jednak w Polsce znacznie więcej; w książce Ikona w sztuce XX wieku zaprezentowano twórczość ponad osiemdziesięciu artystów, co nie znaczy że znaleźli się w niej wszyscy. Jednak to właśnie twórczość malarzy krakowskich, jakkolwiek wyrastająca z samodzielnych poszukiwań i indywidualnych rozstrzygnięć malarskich, kształtowała się w sferze oddziaływania Profesora. Przy wszystkich różnicach – tematyki,stylu, konwencji obrazowania łączy ich wszystkich przeświadczenie o nadprzyrodzonym podłożu i statusie sztuki, traktowane jako najbardziej fundamentalna wartość artystycznej i teoretycznej spuścizny Nowosielskiego. Jedynym moim wyznaniem wiary jest to, że sztuka musi istnieć w obszarze sacrum, że poza obszarem sacrum sztuka przestaje być sztuką – przekonywał malarz wielokrotnie. Innego credo artystycznego nie mam. Renata Rogozińska, Wobec ikony

W wystawie udział biorą: Andrzej Bednarczyk,  Stanisław Białogłowicz (Rzeszów),  Ignacy Czwartos, Witold Damasiewicz, Jacek Damasiewicz,  Andrzej Desperat (Częstochowa), Magdalena Daniec, Jacek Dłużewski,  Kazimierz Głaz,  Krzysztof Klimek, Romuald Oramus, Władysław Podrazik,  Jacek Rykała (Katowice), Tadeusz Gustaw Wiktor (Rzeszów)

6 października 2009 roku, godzina 17.30, ul. Pijarska 2, Kraków                                                                                                                                                                   Wystawa czynna do 24 października 2009 roku, od wtorku do soboty; w godzinach 13.00-17.00

Dodaj komentarz