• 2009-09-28

Kolekcja 2. Prace ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

9 października 2009 roku o godzinie 19.00 w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbędzie się wernisaż wystawy Kolekcja 2. Prace ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Dwuletni okres budowy Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu należy traktować jako wstęp do systematycznego procesu, którego efektem będzie powstanie kolekcji oddającej w pełni obszar zainteresowań instytucji. Prezentacja prac ze zbiorów CSW ma z jednej strony ukazać ten początkowy etap, z drugiej natomiast daje możliwość zapoznania się z głównymi ideami przyświecającymi jej budowie.

Zofia Kulik, "Wspaniałość siebie V", fotografia, 2007

Zofia Kulik, "Wspaniałość siebie V", fotografia, 2007

Niezwykle istotne pojęcia glokalności oraz edukacji (ważne również z punktu widzenia budowania tożsamości całej instytucji) wyznaczają główne punkty odniesienia wystawy. Glokalność jako swoista metoda badawcza pozwala na ujęcie zjawisk regionalnych w perspektywie globalnej, zakłada konfrontację, ale przede wszystkim – jest próbą poszukiwania, odkrywania i redefiniowania zjawisk znanych często jedynie marginalnie.

Idąc tym tropem, CSW podjęło decyzję o zarchiwizowaniu kolektywnych działań bezpośrednio lub pośrednio związanych ze środowiskiem lokalnym, a jednocześnie mieszczących się w strategiach polskiej neoawangardy lat 60. i 70. XX wieku. Przejawem tego są prace części artystów z grupy Zero-61, ale również zainicjowane w Bydgoszczy działania Niezależnej Galerii Nieistniejącej NIE i NIECH oraz Nieistniejącej Przytakującej Galerii TAK wraz z Museum of Hysterics. Istotna w tym kontekście jest także dokumentacja twórczości Grupy Działania, która dodatkowo poszerza ten wątek o kontekst społeczny. Równocześnie podjęto próbę zbudowania miarodajnego obrazu lokalnego środowiska artystycznego, reprezentowanego na wystawie przez artystów związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz, poniekąd w kontrze do nich, artystów młodszych pokoleń, poszukujących ujścia z akademickich ram.

Leszek Przyjemski, "Pokaz Nieistniejąca Przytakująca Galeria TAK", 1974, fotografia

Leszek Przyjemski, "Pokaz Nieistniejąca Przytakująca Galeria TAK", 1974, fotografia

Dokumentacyjno-archiwizujący charakter Kolekcji pociągnął oś zainteresowania w stronę sztuki uwikłanej w aspekt społeczno-polityczny, będący kolejnym ważnym tropem zbiorów. Ten istotny kierunek wyznaczony jest poprzez prowadzone przez artystów poszukiwania społecznych interwencji we współczesnym świecie sztuki, szeroko rozumiane i akcentowane działania zmierzające do stawiania pytań i analizowania aktualnych problemów.

Na tle tak zaznaczonych tropów niezmiernie ważne jest zagadnienie edukacji. Przemiany, jakie zaszły w sztuce od lat 60., stanowią konieczny wkład dla przybliżenia publiczności zjawisk współczesnych i nierzadko stanowią punkt wyjścia dla artystów młodszych pokoleń. Stąd tak istotne postacie wyznaczające szlak jak: Wojciech Bruszewski, Józef Robakowski, Zofia Kulik, Izabella Gustowska, Tomasz Ciecierski, Leon Tarasewicz czy Jarosław Modzelewski.

Kluczowe dla wystawy tropy budują jednocześnie przestrzeń ekspozycji. Podążając ich śladem, widz może odnaleźć je w różnych miejscach. Wytyczone wątki łączą się ze sobą, przenikają i wzajemnie mieszają. W konsekwencji jednak tworząc jednolitą przestrzeń narracyjną, odzwierciedlającą obszar zainteresowań powstającej Kolekcji.

Józef Robakowski, "Sztuka to potega", wideo, 1984-85

Józef Robakowski, "Sztuka to potega", wideo, 1984-85

Artyści: Stanisław Borysowski, Wojciech Bruszewski, Tomasz Ciecierski, Joanna Górska, Marcelina Gunia, Izabella Gustowska, Andrzej Guttfeld, Elżbieta Jabłońska (P+K), Leszek Kiljański, Piotr Klugowski, Ryszard Krzywka, Zofia Kulik, Jarosław Modzelewski, Jacek Niegoda, Jan Pręgowski, Leszek Przyjemski, Józef Robakowski, Leon Romanow, Józef Słobosz, Marek Szary, Leon Tarasewicz, Andrzej Wasilewski (P+K), Ryszard Wietecki, Adam Witkowski, Lech Wolski, Wojciech Zamiara, Mieczysław Ziomek oraz Grupa Działania (Bogdan Chmielewski, Witold Chmielewski, Andrzej Maziec, Stanisław Wasilewski, Wiesław Smużny) i Grupa Zero-61 (Michał Kokot, Andrzej Różycki, Jerzy Wardak)

Prace do Kolekcji CSW w Toruniu zostały zakupione w ramach programu operacyjnego Znaki Czasu Narodowego Centrum Kultury oraz dzięki dotacji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

10 października – 27 listopada 2009
otwarcie: 9 października, godz. 19.00

Dodaj komentarz