• 2009-09-26

Makijaż Jarniewicza

Pod koniec października w Biurze Literackim ukaże się poetycka książka Jerzego Jarniewicza Makijaż. Autor zapowiada, że treścią wierszy będzie malowanie, a formą – collage. Szminka, podkład, maskara, róż, korektor, cienie, kredka, eyeliner – oto narzędzia, którymi posłużył się Jerzy Jarniewicz, przygotowując nową książkę. Co makijaż próbuje ukryć? A co – odkryć? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać w październiku.

Jerzy Jarniewicz

Jerzy Jarniewicz

Przestrzeń w poezji Jarniewicza wiąże się z nieustającym pytaniem o tożsamość. Przy czym zamiast stałego dowodu – dostajemy płynność i ruch. To zresztą znak charakterystyczny tej poezji: zmienność głosu, punktów widzenia i skojarzeń. Z tomu na tom ta poezja zagęszcza się, staje się coraz bardziej wielogłosowa, a pomiędzy rozmaitymi językami narasta napięcie.

Autor uchyla rąbka tajemnicy nowej książki, której premiera odbędzie się 29 października w Biurze Literackim. Książka nosi tytuł Makijaż i kilka wierszy będzie o malowaniu – robieniu – twarzy, kilka o kamuflowaniu i zamalowywaniu. Tematycznie dominują zdecydowanie erotyki (w dobie kryzysu). Stylistycznie – wiersze collage, zestawione z cytatów.

Temat oraz collage’owa konstrukcja wierszy Jerzego Jarniewicza zainspirowała cykl stylizowanych, popartowskich fotografii, stanowiących integralną oprawę graficzną książki. Wystawa wielkoformatowych zdjęć wrocławskiego Studia Fotokolektyw uświetni premierowe spotkanie z autorem, które odbędzie się 28 października.

Oryginalność tej poetyki pojawia się w spoinach między tropami historycznoliterackimi a aluzjami do różnych już raz użytych słów, zdań i zwrotów – pisze Karol Maliszewski. Specyficzną własnością Jarniewicza jest ton, ironiczny dystans, jakby powściągany efekt dowcipu, mechanizm kontrolowanej obcości, zamrożony żart zawieszony nad światem, nad chwilą, nad opisywaną sceną czy sytuacją

Jeryz Jarniewicz jest poetą, tłumaczem, krytykiem literackim, autorem dziesięciu tomów poetyckich, kilkudziesięciu książek przekładowych, kilkuset artykułów, szkiców, recenzji w pismach krajowych i zagranicznych. Od 1994 r. pracuje w Literaturze na Świecie. Mieszka w Łodzi. Makijaż jest jego piątą książką opublikowaną przez Biuro Literackie. Wcześniej ukazały się tomy poetyckie Dowód z tożsamości (2003), Oranżada (2005), wiersze zebrane Skądinąd (1977-2007) (2007) oraz szkice o poetach amerykańskich Od pieśni do skowytu (2008).

Dodaj komentarz