• 2009-09-24

Koncert Chóru Synagogalnego z Lipska

26 września 2009 roku o godzinie 19.00 w kościele p.w. św. Ducha w Nowym Sączu odbędzie się koncert muzyki synagogalnej, pieśni w języku hebrajskim i w jidysz w wykonaniu Chóru Synagogalnego z Lipska (Leipziger Synagogalchor).

Chór Synagogalny z Lipska

Chór Synagogalny z Lipska

Chór Synagogalny z Lipska został założony w Lipsku w 1962 roku przez kantora Wernera Sandera. Chór Synagogalny, którego dyrektorem artystycznym od 1972 roku jest Helmut Klotz, ma w swoim repertuarze głównie muzykę synagogalną XIX i XX wieku oraz pieśni ludowe w języku hebrajskim i jidysz. Pieśni ludowe prezentowane są w różnoraki sposób – a capella, z towarzyszeniem organów lub fortepianu oraz na przemian przez chór i kantora, zgodnie z żydowską tradycją. Z Chórem występują najwięksi soliści i znane orkiestry, a także współpracują z nim wybitni współcześni kompozytorzy, m.in. Joseph Dorfmann, Bonia Shur i Siegfried Thiele. Ten ostatni skomponował dla Chóru Psalmy, których premiera odbyła się w lipskim Gewandhaus. Szeroka działalność koncertowa chóru zarówno w Niemczech, jak i za granicą, spowodowała, iż w ciągu ostatnich dwudziestu lat, stał się jednym z najbardziej liczących się i uznanych zespołów muzycznych na świecie. Zadziwia wysoką jakością artystyczną i jako jedyny tego typu chór składa się wyłącznie z chórzystów nie-żydowskiego pochodzenia, reprezentujących różne zawody.

Helmut Klotz jest wiolonczelistą wywodzącym się ze sławnej Sächsische Staatskapelle. Karierę wokalisty rozpoczął w roku 1961w Operze Lipskiej, której pozostał wierny przez czterdzieści lat swojej pracy artystycznej. Jego bogaty repertuar obejmuje ponad 100 ról w 2700 przedstawieniach muzycznych. Jest laureatem licznych nagród i odznaczeń: m.in. Kunstpreis der DDR (1981), Stern der Völkerfreundschaft (1988), Verdienstorden des Freistaates Sachsen (1998), Ehrenmedallie der Stadt Leipzig (1998) oraz Wielkiego Krzyża Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2005).

dyrygent: Helmut Klotz

soliści:
Ulrike Henzel alt
Helmut Klotz tenor
Egbert Junghans baryton
Clemens Posselt organy/fortepian
26 września 2009, godz. 19.00, kościół p.w. św. Ducha w Nowym Sączu

Dodaj komentarz