• 2009-09-17

Dlaczego Lacan jest potrzebny

19 września, o godz. 17.00 w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie odbędzie się wykład Louisa Izcovicha p.t. Dlaczego psychoanaliza jest konieczna? Będzie to spotkanie inaugurujące cykl Spojrzenie Innego – Spotkania z Lacanem.

Wykład Luisa Izcovicha Dlaczego psychoanaliza jest konieczna inauguruje cykl prezentacji z udziałem autorów zagranicznych, które przybliżą szerokiej publiczności problematykę psychoanalizy lacanowskiej. Pomysł cyklu wykładów – opatrzonego hasłem Spojrzenie Innego – Spotkania z Lacanem - wynika z braku – braku literatury lacanowskiej w języku polskim oraz z braku dyskusji na temat teorii Lacana, która zrewolucjonizowała psychoanalizę od czasów Zygmunta Freuda. Celem cyklu jest również ukazanie aktualności psychoanalizy lacanowskiej w kontekście praktyk artystów współczesnych.

Wykład języku francuskim będzie tłumaczony konsekutywnie na język polski.

W ramach cyklu planowane są następujące spotkania:
* 4 listopada 2009 – wykład Renaty Salecl, o sztuce oraz perwersjach miłości i nienawiści; wykład w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.
* 20 lutego 2010 – wykład Bruce’a Finka, o miłości; wykład w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.
* 10 kwietnia 2010 – wykład Jean Jacquesa Goroga o psychozach i sztuce; wykład w języku francuskim z tłumaczeniem na język polski.

Louis Izcovich jest psychiatrą i psychoanalitykiem francuskim, uczniem Jacques’a Lacana, jednym z założycieli EPFCL – France (Szkoła Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego)

Jean Jacques Gorog był uczniem Lacana, jednym z założycieli EPFCL-Francja. Prowdzi praktykę terapeutyczną w Paryżu.

Bruce Fink jest psychoanalitykiem praktykującym w USA, wykładowcą na Uniwersytecie Duquesne w Pittsburgu, znanym w Polsce z książki Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej.

Renata Salecl jest filozofem i socjologiem; zajmuje się Lacanem od strony teoretycznej, m.in. na London School of Economics w Wielkiej Brytanii (przed wykładem ukaże się w Polsce jej książka Perwersje miłości i nienawiści).

Współorganizator: Stowarzyszenie Sinthome – Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej przy wsparciu Instytutu Francuskiego w Warszawie

Dodaj komentarz