• 2009-09-15

Wycinki – wystawa Krzysztofa Wróblewskiego w Galerii Milano

2 października 2009 roku o godzinie 19.00 w Galerii Sztuki Milano w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Krzysztofa Wróblewskiego – Wycinki. Wystawa będzie czynna do 20 października 2009 roku.

Krzysztof Wróblewski, wystawa "Wycinki"

Krzysztof Wróblewski, wystawa "Wycinki"

Przemalowane gazetowe zdjęcia gromadziłem, niczym zasuszone liście, w różnych tematycznych teczkach, np. reportaż, sport, historia, religie, reprodukcje obrazów, itp. Myśląc o publicznym pokazie zbudowałem obiekt-moduł w kształcie dwuspadowego dachu. Naklejając na nim przemalowany obraz podkreślam jego osiowość. Załamane pod różnymi kątami płaszczyzny nawiązują do zagięć stron gazety otwartej w czasie czytania. Pojedyncze obiekty łączę w grupy tworząc nienazwane opowieści wizualno-znaczeniowe. Istotna jest tu geometryczna gra pomiędzy trójwymiarowymi obiektami i powierzchnią ściany. W wyniku tej gry powstaje przestrzenny relief zintegrowany z wnętrzem galerii, na którym widzimy, zależnie od kąta patrzenia, płaszczyzny realistyczne lub abstrakcyjne przemieszane z fragmentami pustej ściany. Krzysztof Wróblewski

Krzysztof Wróblewski urodził się w Przasnyszu w 1962 roku. W 1982 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. W latach 1982-1987 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom uzyskał w pracowni K. Ostrowskiego. Wystawia od 1986 roku od udziału w Ekspresji lat 80-tych w galerii BWA w Sopocie. Od 1989 roku pracuje w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Otrzymał w 1988 i 1990 roku stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, w 2002 roku stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego oraz w 2004 roku stypendium pobytowe miasta Bremy. W 1997 roku został wyróżniony na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa Bielska Jesień. W latach 1995 – 2003 współtworzył galerię Koło w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią, a od 1994 roku malarstwem monumentalnym w przestrzeni publicznej. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych w kraju i za granicą – w Australii, Austrii, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Szwecji oraz w  Stanach Zjednoczonych.

2 października 2009 roku, godz. 19.00, Galeria Sztuki Milano w Warszawie, Rondo Waszyngtona 2a

Dodaj komentarz