Muzeum Zielonej Góry

9 września 2009 roku o godzinie 12.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze  nastąpi otwarcie stałej ekspozycji poświęconej historii miasta: Muzeum Zielonej Góry, przygotowanej w nowej aranżacji i przestrzeni ekspozycyjnej, wg scenariusza dyrektora Andrzeja Toczewskiego .

Nowe Muzeum Zielonej Góry

Nowe Muzeum Zielonej Góry

Najważniejszym elementem nowej ekspozycji jest kolejna makieta przedstawiającą miasto w XIV wieku. Dodatkową atrakcję stanowi makieta gotyckiego ratusza odbudowanego po pożarze w 1454 roku. Na przestrzeni XVII – XIX wieku był on wielokrotnie przebudowywany i powiększany aż do obecnego stanu. Model na ekspozycji ukazuje ratusz w jego pierwotnej formie, przed przebudowami. Na wystawie będzie można zapoznać się także z twórczością wybitnych zielonogórskich artystów, takich jak Henryk Ankiewicz, Klem Felchnerowski, Hilary Gwizdała czy Marian Szpakowski oaz zaznajomić z plejadą honorowych obywateli miasta i władz miejskich obecnej kadencji.

Zupełnie inny charakter niż dotychczas ma część historyczna ekspozycji, na której prezentowane są dwie osie. Pierwsza to oś czasu z wyszczególnionymi najważniejszymi dla miasta wydarzeniami. Punktem rozpoczynającym tę oś jest rok 1222, w którym prawdopodobnie nastąpiła lokacja miasta, zaś kończy ją bieżący rok 2009. Na drugiej osi – demograficznej ukazane są zmiany liczby ludności miasta wraz z jego rozwojem.

Wydarzenia historyczne opisane w chronologii zilustrowane zostały przez prezentowane na ekspozycji dokumenty i materiały, ikonografię w formie plakatów, zdjęć, pocztówek i map oraz przez pamiątki związane z Zieloną Górą.

9 września 2009 roku, godz.12.00, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
wystawa Muzeum Zielonej Góry, ekspozycja stała

Dodaj komentarz