• 2009-08-31

Polsko – niemiecka konferencja panelowa

W dniu 12 września o godzinie 14.00 w Hali Stulecia we Wrocławiu odbędzie się dyskusja panelowa poświęcona tematowi 20 lat po transformacji ustrojowej. Rola mniejszości niemieckiej w polskim pluralistycznym społeczeństwie obywatelskim. Dyskusja odbędzie się w ramach III Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej.

Celem dyskusji jest omówienie dokonań mniejszości niemieckiej ostatnich dwudziestu lat, określenie jej roli w dalszym tworzeniu partnerskich polsko-niemieckich relacji, wyznaczenie obecnych zadań przy jednoczesnym zachowaniu i rozwoju tożsamości kulturowej oraz języka niemieckiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zamierzeniem debaty jest także sformułowanie przesłanek dla przebiegu owocnej współpracy w zakresie budowania polskiego pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego, uwzględniając szczególnie młode pokolenie żyjące w Polsce.

Uczestnictwo w dyskusji potwierdzili: dr Christoph Bergner, Parlamentarny Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych, Józef Różański, Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, Bernard Gaida, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Rainer Nolte, Kierownik Działu Dialogów, Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa), Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Prezes Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego

12 września o godzinie 14.00 w Hali Stulecia we Wrocławiu
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

1 komentarz do artykułu “Polsko – niemiecka konferencja panelowa”

  1. rook

    Hala Stulecia – stara nazwa z 1913 dla uczczenia zwycięstwa pruskiego w bitwie pod Lipskiem z 1813 nad armią Napoleona i księcia Józefa Poniatowskiego, który zginął wtedy w Elsterze wznosząc okrzyk “Bóg mi powierzył honor Polaków”. Dla Polaków jest to rocznica zagłady armii polskiej! Przywrócenie w polskim Wrocławiu pruskiej nazwy dla uczczenia 100 lecia zwycięstwa nad Polakami to hańba!

    Więcej o lobby germanofilskim we Wrocławiu
    http://komandir.wrzuta.pl/audio/4AbN1jnGysQ/lobby_germanofilskie_we_wroclawiu_-_prof._dr_hab._jerzy_robert_nowak

Dodaj komentarz