• 2009-08-29

Projekt: Bliskie spotkania w Gdańsku

29 sierpnia 2009 roku od godz.: 17.00 do 18.00 w Gdańsku będzie realizowany projekt Rossa Dalziel: Bliskie spotkania. Będzie to projekt zrealizowany w ramach programu: Under the bridge obejmujący osiem interwencji artystycznych w przestrzenie miejskie Gdańska i Liverpoolu, realizowanych od maja do października 2009 roku.

under-the-bridge-pritn

Ross Dalziel, opisując swój projekt, odwołuje się do wystawy Inti Guerroro Gestures of Entropy. Tytuł ten przetłumaczyć można jako gesty nieuporządkowane, spontaniczne znaki indywidualnych ludzkich historii odciskane na anonimowych, uszeregowanych strukturach współczesnych miast. Wnoszą one chaos, nieprzewidywalność, a co za tym idzie wolność w porządek architektonicznych struktur. Ross Dalziel swoją akcją pragnie stworzyć sytuację niemożliwą, sprowadzić galeon na Dolne Miasto, powołać sytuację rzecznego Festiwalu rozgrywającego się pomiędzy Starym i Dolnym Miastem, na Starej i Nowej Motławie. Jego projekt dotyczy architektonicznych barier, kulturowych różnic oraz uniwersalności i popularności fałszowanej historii, stającej się wabikiem dla przyjezdnych.

Jaką historię odnalazł artysta w gdańskim moście łączącym Dolne i Stare Miasto? W jego pracy jest on bardziej barierą niż łącznikiem, barierą nie tylko w sensie architektonicznym, ale również ekonomicznym. Dolne Miasto nie jest jednym z punktów na mapie wycieczek odwiedzających Gdańsk. Stare Miasto jest atrakcją turystyczną, skupiającą uwagę przyjezdnych, Dolne Miasto nosi stygmat złej dzielnicy. Artysta swoim działaniem stara się, poprzez nawiązania do drobnych ludzkich gestów entropii zaobserwowanych w strukturze miasta, przełamać barierę. Wykorzystuje zrekonstruowany galeon, cumujący na Motławie; kajaki; mobilną reklamę. Galeon, będący odnowioną historią, nigdy nie wpłynie na teren Dolnego Miasta, porusza się po historycznej, także zrekonstruowanej części Gdańska.

Ross Dalziel mieszka i pracuje w Liverpoolu, działa głównie w obszarze poszukiwań dźwiękowych i nowych mediów. Jego prace przekraczają granice tradycyjnych dyscyplin, otwarte są na współpracę i interakcje z odbiorcami. Jako kurator Dalziel rozwija program wystaw opartych na poszukiwaniach w zakresie nowych mediów, z położeniem szczególnego nacisku na dźwięk. Projekty przyjmują często formę warsztatów, instalacji, w których odbiorcy w zabawie komponują utwór lub współtworzą instalację. Współpracował m.in.: z FACT’s Collaboration Programme, MITES, Artists and Education, Creative Partnerships, Arup, Urban Design Group, Knowsley and Halton Borough Councils oraz wieloma szkołami na terenie Anglii.

29 sierpnia 2009 roku, godz. 17.00 – 18.00
Nowa Motława i Śluza Kamienna (Fortyfikacje Miejskie na Dolnym Mieście) Gdańsk

Dodaj komentarz