• 2009-08-28

Witkacy odkrywany na nowo

17 września 2009 roku nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukaże się książka Witkacy mało znany. Szkice i materiały do biografii 1918-39, tom szkiców i artykułów Janusza Deglera – znawcy twórczości i życia Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Jest to rezultat wieloletniej pracy, jaką prof. Janusz Degler włożył w odkrywanie Witkacego. Czytelnik będzie mógł zapoznać się ze sprawami dotąd nieznanymi, ciekawostkami oraz bogatym materiałem ilustracyjnym. Na uwagę zasługują trzy główne bloki tematyczne tomu. Po pierwsze: kalendarium życia i twórczości Witkacego (1918-1930), stanowiące przyczynek do biografii Witkiewicza juniora. Po drugie: zbiór rozważań i materiałów biograficznych, przede wszystkim oparty na dokumentach z moskiewskiego Archiwum Wojskowego szkic opisujący pobyt Witkacego w Piotrogrodzie oraz nieznane notatki Witkacego. Po trzecie: korespondencja Witkacego z wieloma bliskimi twórcy osobami (m.in. Władysławem Natansonem, Kornelem Makuszyńskim, Jerzym Eugeniuszem Płomieńskim) opatrzona bogatymi komentarzami prof. Deglera.

Prof. Janusz Degler jest historykiem literatury, teatrologiem i badaczem twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, autorem krytycznych wydań jego dzieł i korespondencji, kieruje Zakładem Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Uniwersytetu Wrocławskiego, jest szefem komitetu redakcyjnego Dzieł zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Janusz Degler
Witkacy mało znany. Szkice i materiały do biografii 1918-39
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009 rok
wydanie pierwsze, oprawa twarda, ilustracje czarno-białe

Dodaj komentarz