• 2009-08-28

Dialog czarno na białym. Grafika polska i węgierska 1918 – 1939

9 września 2009 roku w Królikarni, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, rozpocznie się wystawa Dialog czarno na białym. Grafika polska i węgierska 1918 – 1939, towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego Warszawie i Nemzeti Galeria w Budapeszcie.

Władysław Skoczylas

Władysław Skoczylas

Wystawa obejmuje ponad 180 grafik, w przeważającej części drzeworytów, polskich i węgierskich z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wystawa opiera się na zasadzie dialogu – dialogu dwóch kultur narodowych, dialogu nowoczesności z tradycją i historii ze współczesnością. Jest też świadectwem wielowiekowej przyjaźni dwóch wielkich europejskich narodów. Ekspozycja dzieli się na dwie zasadnicze części, pierwszą poświęconą nowoczesności, i drugą – tradycji. Bardziej szczegółowe podziały na wystawie różnią się od podziałów stosowanych zwyczajowo na wystawach poświęconych dwudziestoleciu międzywojennemu, głównie z racji specyfiki medium, jakim jest grafika – ze swej natury tańsza i łatwiej dostępna niż malarstwo olejne (działy poświęcone ilustracji gazetowej i książkowej, podróżom artystycznym etc.).

Na I części wystawy można zobaczyć, jak rodziła się nowoczesna sztuka na początku XX wieku, w jaki sposób powstała abstrakcja geometryczna (i jakie to miało konsekwencje, szczególnie na Węgrzech), a także jak wyglądało życie w nowoczesnym, wielkim mieście. Oprócz tego nowoczesność niosła za sobą szereg takich zjawisk jak niezadowolenie społeczne, walka z nędzą i przemocą, a także z militaryzmem i dążeniem do wojny światowej. II cześć wystawy pokazuje takie zjawiska jak powrót do wartości, do tematów biblijnych i arkadyjskich, a także sztukę opartą na folklorze i sztukę religijna tamtego czasu.

Wystawie towarzyszy trójjęzyczny (polsko-węgiersko-angielski) katalog, z fascynującym autentycznym dialogiem na temat polskiej i węgierskiej kultury między kuratorkami wystawy, a także z esejami nt. sztuki pokazywanej w każdym z kolejnych działów. Projekt przygotowany został dzięki pomocy instytutów narodowych (Węgierskiego w Polsce i Polskiego na Węgrzech) oraz ministerstw kultury z obu stron.

Wystawa potrwa do 30 października 2009 roku
Królikarnia, Odział Muzeum Narodowego
ul. Puławska 113a
Warszawa

Dodaj komentarz