• 2009-08-07

Noc Cracovia Sacra

Dnia 14 sierpnia 2009 roku o godzinie 20.30 w kościele pp. Prezentek pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie w ramach Nocy Cracovia Sacra odbędzie się liryczny spektakl literacko-muzyczny pt. Dotknięcia czystych rąk, a w jego ramach koncert duetu na głos i akordeon Bożeny Boba-Dygi oraz Grzegorza Palusa połączony z recytacją poezji wybitnych krakowskich poetów. Spektakl malowany będzie nie tylko słowem i dźwiękiem, ale także światłem.

Bożena Boba-Dyga i Grzegorz Palus, fot. Klaudia Krupa-Piećko

Bożena Boba-Dyga i Grzegorz Palus, fot. Klaudia Krupa-Piećko

Program projektu zawierać będzie znaną w Krakowie autorską formułę Bożeny Boba – Dyga pt. Koncert na wiersze oraz muzykę klasyczną graną solo na akordeonie, a także czytanie poezji przez autorów: Barbarę Brandys, Tomasza Olpińskiego i prof. Bogusława Żurakowskiego.

W programie znajdą się utwory śpiewane do słów Bożeny Boba-Dyga, Barbary Brandys, Ewy Chruściel, Krystyny Lenkowskiej, Zofii Zarębianki, Witolda Zechentera, Bogusława Żurakowskiego. Wykonane zostaną również melorecytacje utworów lirycznych Jana Sztaudyngera oraz Pieśni nad Pieśniami do muzyki klasycznej autorstwa Jurgena Ganzera i Jana Sebastiana Bacha.

W ramach koncertu zaprezentowana zostanie także muzyka klasyczna grana solo na akordeonie przez Grzegorza Palusa m.in. utwory Władysława Zolotariewa, Jean Philippe Rameau, Wołodimira Runczaka, Domenico Scarlattiego, Wiaczesława Siemionowi oraz Jana Sebastiana Bacha .

14 sierpnia 2009 roku o godzinie 20.30
Kościół pp. Prezentek pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie
Kraków: ul. Św. Jana 7

Dodaj komentarz