• 2009-08-01

Wystawa Sabiny Woźnicy

Od 7 sierpnia do 6 września 2009 roku w Galerii Piętro Wyżej w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach będzie można oglądać wystawę Sabiny Woźnicy. Ekspozycja nosi tytuł Człowiek i natura, zgromadzono na niej prace z lat 2005-2009.

Praca Sabiny Woźnicy

Praca Sabiny Woźnicy

O swoich działaniach i motywacjach artystka mówi następująco:

W pracach tych odnoszę się do natury. Człowiek wydaje się w niej zajmować miejsce marginalne, a jednak poprzez artystę dokonuje się recepcja natury. Ponieważ bliska jest mi natura, relacje człowiek-natura ukazuję, podkreślając podporządkowanie człowieka naturze. Jednak znamienna jest jej wyzwalająca moc.

Człowiek poprzez związek z naturą wyzwala się z więzów, które ograniczają i tłumią jego naturalne instynkty. Przyświeca mi chęć głębokiego zrozumienia natury i poddania się jej rytmom. Pracując i jednocześnie obcując z naturą, spełniam się w myśl zasady identyfikacji: ja i to, na co patrzę, jest jednym. Natura formuje i kształtuje mój każdy kolejny obraz, przekazuję bodźce płynące z natury. Czerpię z niej energię. Malując z natury, chłonę wszelkie zmiany w przyrodzie, dostrzegając w nich niedoścignione piękno.

Dodaj komentarz