Global Communication Festival w Radomiu

W dniach od 8 do 15 sierpnia 2009 roku realizowany będzie Międzynarodowy Projekt Artystyczny Global Communication Festival w Radomiu. Głównym organizatorem imprezy jest Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

Global Communication Festival jest indywidualnym projektem Bartosza Łukasiewicza złożonym z trzech odrębnych przedsięwzięć, których wspólną ideą jest poszukiwanie globalnej komunikacji za pomocą sztuki. Celem festiwalu jest zaprezentowanie szerokiego spektrum współczesnej sztuki akcji oraz wszystkiego, co się na nią składa (prezentacje, warsztaty, panele dyskusyjne, publikacje).

Global Communication Festival - plakat

Global Communication Festival - plakat

Od 8 do 12 sierpnia 2009 roku – Międzynarodowe Warsztaty Performance

Międzynarodowe Warsztaty Performance są projektem światowej sławy niemieckiego performera BBB Johannesa Deimlinga. Artysta od roku 1999 rozwija edukacyjny projekt Performance Art Studies. W jego ramach prowadzi warsztaty, wykłady i publikuje opracowania na temat sztuki performance i edukacji przez sztukę. W warsztatach w Elektrowni wezmą udział wybrani wcześniej artyści (w tym 3 z Polski), którzy w czwartek 13 sierpnia od godzinie 18.00 na specjalnym zbiorowym pokazie zaprezentują radomskiej widowni efekty kilkudniowego szkolenia.

Od 10 do 11 sierpnia 2009 roku – Międzynarodowa Konferencja: W kontekście teraz

- promocja i dyskusja na temat po raz pierwszy wydanej w Polsce książki Jana Świdzińskiego Sztuka i jej kontekst, której współwydawcą jest MCSW Elektrownia oraz Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim
- dyskusja połączona z naukowym opracowaniem prognoz dotyczących sztuki jako sztuki kontekstualnej oraz polskiej myśli krytycznej na gruncie współczesnej estetyki

od 14 do 15 sierpnia 2009 roku – Festiwal Przeciwieństw: Kontra

Festiwal jest dwudniowym projektem powstałym z inicjatywy dwóch polskich performerów: Bartosza Łukasiewicza oraz Dariusza Fodczuka, pełniącego rolę kuratora. Jego celem jest prezentacja współczesnej sztuki akcji z perspektywy płci artystów ją wykonujących. W projekcie wezmą udział międzynarodowej sławy nazwiska, dzięki którym publiczności zaprezentowany zostanie nowy sposób uprawiania performance oraz proces, w jakim współczesny performance stanowi wyraz globalnej komunikacji pomiędzy generacjami twórców.

Dodaj komentarz