• 2009-07-24

Europejska grafika – mistrzowie warsztatu

Do 31 października 2009 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach zwiedzać będzie można Wystawę przygotowaną w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2009.Pokazane zostaną prace najwybitniejszych mistrzów grafiki.

Giovanni Battista Piranesi, Panteon, po 1730, akwaforta

Giovanni Battista Piranesi, Panteon, po 1730, akwaforta

Prace pokazane na wystawie pochodzą ze zbiorów grafiki Muzeum Śląskiego. Kolekcja ta obejmuje przede wszystkim twórczość artystów po 1945 roku. Są wśród nich często pojedyncze ryciny grafików europejskich tej miary jak Albrecht Dürer Giovanni Battista Piranesi., Rembrandt van Rijn czy Giovanni Battista Piranesi. Zostały pozyskane u progu działalności muzeum jako wybrane przykłady, charakterystyczne dla danego kraju, szkoły. Zespół liczy 28 rycin 19. autorów, reprezentantów różnych szkół europejskich. Wśród nich znajdują się pojedyncze perełki, które warto zobaczyć.

Taką możliwość stworzy wystawa prezentowana w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2009. Jak wskazuje tytuł ekspozycji Europejska grafika – mistrzowie warsztatu, Muzeum Śląskie pokaże ryciny pod kątem warsztatu grafika.

Akcentując rangę warsztatu graficznego dawnych mistrzów rylca, do wystawy dołączono kilkadziesiąt prac współczesnych grafików polskich ze zbiorów Muzeum Śląskiego. Ich autorami są przedstawiciele różnych środowisk twórczych w kraju, m.in. Eugeniusz Get-Stankiewicz, Jacek Gaj, Witold Skórczewski, Zbylut Grzywacz, Aleksander Rak. Wybór został pokierowany stosowaniem przez nich dawnych technik grafiki warsztatowej, które obecnie często bywają wypierane przez inne formy grafiki cyfrowej. Ich wierność dawnym technikom, wirtuozeria warsztatu, precyzja linii pozwala na zestawienie z XVI-wiecznymi mistrzami.

Dodaj komentarz