• 2009-07-23

Ekslibris muzyczny – wystawa w Wieliczce

Do 31 sierpnia 2009 roku w Zamku Żupnym w Wieliczce można zwiedzać wystawę Ekslibris muzyczny ze zbiorów Krzysztofa Kmiecia, którą otwarto w czasie III Summer Music Festival. Ekslibris jest niewielką grafiką, oryginalnym podpisem właściciela książki, który w ten sposób wyraża szacunek i dbałość o nią. Z czasem funkcja dekoracyjna zaczęła górować na użytkową – ekslibris stał się dziedziną grafiki artystycznej a co za tym idzie przedmiotem kolekcjonerstwa, konkursów i wystaw.

Exlibris Nigela Kennedy autorstwa Krzysztofa Kmiecia

Exlibris Nigela Kennedy autorstwa Krzysztofa Kmiecia

Krzysztof Kmieć, autor wystawy, tworzy ekslibrisy z wyjątkową pasją, jest też wnikliwym obserwatorem precyzyjnie oddając ducha danej osoby. Przez 20 lat swojej działalności artysta stworzył ponad 2500 małych dzieł sztuki. Powstały ekslibrysy dla farmaceutów, dziennikarzy, sportowców, lekarzy, naukowców, himalaistów. Szczególne miejsce w kolekcji zajmuje ekslibris muzyczny i właśnie ekslibrisy muzyków i miłośników muzyki będą prezentowane w Muzeum. Znajdą się tam ekslibrisy Krzysztofa Pendereckiego, Stanisława Sojki, Krzysztofa Turnau, Piotra Skrzyneckiego, Jacka Kaczmarskiego, Nigela Kennedy, Antoniego Krupy. Ekspozycja przybliża tajemniczy świat ekslibrisów a także pokazuje jak w oryginalny i zabawny sposób można sportretować osobę.

4 lipca – 31 sierpnia 2009 roku
Zamek Żupny w Wieliczce.

Dodaj komentarz