• 2009-07-07

100% Malarstwa

Do 26 lipca 2009 roku w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu potrwa wystawa 100% Malarstwa – Aktualny Obraz. Wystawa jest wyborem prac z pokazu, jaki w październiku 2008 roku zorganizowano w murach Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP w sześćdziesiątą rocznicę istnienia. Odzwierciedla ona historię Wydziału od jego powstania w 1948 roku do czasów współczesnych.

Prezentowane w Elektrowni prace pięćdziesięciu sześciu malarzy reprezentują różne tendencje i kierunki charakterystyczne dla sztuki polskiej tego okresu. Obejmują one dzieło kilku pokoleń. Obok najmłodszych twórców, niedawnych absolwentów Akademii, będzie można obejrzeć obrazy profesorów, w wielu przypadkach nestorów polskiego malarstwa, którzy na uczelni już nie pracują. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu jest kolejnym miejscem po warszawskiej Królikarni, w którym prezentowana jest wystawa 100% Malarstwa. Aktualny Obraz.

W wystawie biorą udział m.in.: Stanisław Baj, Wojciech Cieśniewicz, Marian Czapla, Tadeusz Dominik, Stefan Gierowski, Jarosław Modzelewski, Wojciech Sadley, Marek Sapetto, Wiesław Szamborski, Jan Tarasin. Radomskiej ekspozycji towarzyszy katalog z notami biograficznymi artystów oraz tekstem Piotra Szuberta, kuratora wystawy. Wydawcą katalogu jest MCSW Elektrownia.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej
Elektrownia w Radomiu
ul. Kopernika 1, 26-600 Radom

Dodaj komentarz