Against Seeing w Galerii Foto-Medium-Art

Do 31 lipca 2009 roku w krakowskiej galerii Foto-Medium-Art potrwa indywidualna wystawa Tomasza Dobiszewskiego Against Seeing. Artysta formułuje artystyczną wypowiedź, posługując się fotografią, wideo i multimedialnymi instalacjami. Czas i przestrzeń, ograniczenia percepcji, iluzja oraz szeroko rozumiane zagadnienia partycypacji stanowią obszar jego eksploracji.

fot. Zofia Waligóra

fot. Zofia Waligóra

Ekspozycja Against Seeing jest złożona z najnowszych prac artysty i skoncentrowana wokół problemu niewidzialności lub niedostępności obrazu fotograficznego i filmowego. Niewidoczne czy też ukryte obrazy w pracach Dobiszewskiego percypowane mogą być w nietradycyjny sposób, w którym zmysł wzroku odgrywa drugorzędną rolę. Wiedzę na temat artystycznej reprezentacji można czerpać za pośrednictwem słuchu, ruchu lub intuicji.

Badaniom artystycznym Tomasza Dobiszewskiego towarzyszy głęboka znajomość specyfiki klasycznej fotografii, filmu i mediów cyfrowych. W pracach, które są dowodami procesów artystycznego oswajania mediów, nie poprzestaje na czysto konceptualnych strategiach poznawczych, lecz wzbogaca dyskurs o elementy pozaintelektualne, jak na przykład wrażenia zmysłowe i poznanie intuicyjne. Łączy ze sobą komunikaty czytelne dla różnych zmysłów człowieka (dźwięk z obrazem), a eksperymentując z fizjonomią widzenia czy słyszenia, z jednej strony dąży do pełniejszego i całościowego przekazu, z drugiej zaś, jakby złośliwie czy może ironicznie, pozbawia widza możliwości poznania istoty dzieła.

Instalacje z cyklu Hidden Trips (2006-2009) są dokumentami podróży, które artysta odbywał w ostatnich latach i mimo, że wykonane przy użyciu najpopularniejszej technologii fotograficznej są niewidoczne, ale … słyszalne. Pozostają również pamiątką performatywnej kreacji. Z kolei fotografie zatytułowane Movemental (2009) powstały w oparciu o destrukcję wyobrażeń współczesnych i dawnych wnętrz. Rozdrobnione kształty i przestrzeń tam widoczne, inne niż pełne formy przedmiotów, pozostają rozpoznawalne dzięki podstawowym przyzwyczajeniom i wiedzy widza w zakresie percepcji rzeczywistości i przestrzeni.
Krótkie prezentacje wideo zatytułowane Timing (2008/2009) są zapisami filmowymi banalnych czynności z przypisaną im charakterystyczną dla komputera funkcją, która bada postęp trywialnego scenariusza zachowań aktorów. Funkcja postępu ujawnia proces głęboko przed nami ukryty, bo tak oczywisty, że można pomyśleć, że nie istotny.

Tomasz Dobiszewski (ur. w 1977) w 2005 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu w Pracowni Fotografii Intermedialnej pod kierunkiem Krzysztofa J. Baranowskiego i Stefana Wojneckiego. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego prace były wystawiane w ramach wielu ekspozycji m.in. Show me Yours, Mannheim (2009), Teraz! Artyści galerii Foto-Medium-Art, Radom (2008), Made in Poland: Contemporary Pinhole Photography, Boston, New Bedford (2007); Polygonum, Bydgoszcz (2007). Artysta mieszka i pracuje we Wrocławiu. Działalności twórcy towarzyszy praktyka pedagogiczna.
Kurator wystawy: Krzysztof Siatka

Dodaj komentarz