• 2009-06-29

Kryzys w ramach transFORM

Do 30 czerwca 2009 roku odbywać się będzie pokaz Kryzys w ramach transFORM twórcza przestrzeń nad Wisłą w Warszawie. Kryzys nie jest pojęciem dotykającym w sposób oczywisty tylko ekonomii. Projekt ten jest elementem pierwszego kuratorskiego
projektu dotyczącego zjawiska kryzysu w polsce jako faktu o znaczeniu ogólnokulturowym, a nie tylko gospodarczym.

Kryzys jest zjawiskiem, które cechuje deficyt, a deficyt, czy inaczej potrzeba, jest podstawą dobrego funkcjonowania każdego rynku. Kryzys to deficyt wartości. Jak to możliwe, aby w kontekście nadmiaru i dewaluacji dóbr następował ich niedobór, a jednocześnie, aby w pewnych rejonach kryzys był stanem permanentnym, a w innych nie zdarzał się na szerszą skalę? Oczywiście tłumaczy to w jakimś stopniu znajomość mechanizmów rynkowych – dotyczy to zarówno rynku idei, jak i rynku dóbr wymiernych. Czy są zatem rejony niedotknięte kryzysem?

Czy dewaluacja intelektu i dewaluacja pieniądza jest czymś cyklicznym? Tak, jak jest czas wysiłku i czas odpoczynku, tak jest czas mędrców i wieprzy. Wystawa ta nie odpowie na te pytania, ale ukaże ich inny – filozoficzny wymiar. Naturę cechuje bowiem cykliczność, choć ona niejawnie zdaje się prowadzić w jakimś kierunku. Poprzez koncepcję czasu jako koła, rynkowej hossy i bessy, przechodzimy więc do czasu jako spirali zataczającej coraz szersze kręgi w każdym kierunku i dalej – kiedy rozumiemy, że nie każdy kierunek jest równomiernie rozwijany – przechodzimy do czasu jako linii. Podczas kiedy czas, oczywiście może okazać się całą alternatywną przestrzenią, nie tylko płaszczyzną koła lub spirali. Lub więcej – jak w sklepach cynamonowych Brunona Schulza – może posiadać własne niezliczone wymiary i zakamarki, których nie dotyka cykliczność naszych kryzysów.

Artystami biorącymi udział w wydarzeniu są: Zambari, Rogulus, Michał Brzeziński, Kuba Bielawski, Alicja Żebrowska, Artur Tajber, Kamil Smuga, Wiktor Skok, Efka (Grzenda), Pawel Hajncel

Dodaj komentarz