• 2009-06-05

Rozstrzygnięcie konursu Wrocław: oblicza żydowskości

Przyznano nagrody w konkursie fotograficznym Wrocław: oblicza żydowskości. Organizatorem konkursu była Fundacja PRO ARTE, Gazeta Wyborcza Wrocław, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich oddział Wrocław oraz Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański.

I nagroda, Anna Szoc

I nagroda, Anna Szoc

Tematem konkursu, skierowanego do osób z całej Polski amatorsko zajmujących się fotografią, była artystyczna wypowiedź na temat kultury żydowskiej obecnej we Wrocławiu od wieków. W pracach autorzy mogli się odwoływać do historii Żydów wrocławskich, ich wkładu we wrocławskie dziedzictwo oraz do współczesnego życia Gminy Żydowskiej w tym mieście.

Jury w składzie: Jan Bortkiewicz (przewodniczący jury) – kierownik artystyczny DCF Domek Romański, Icchak Rapoport – Naczelny Rabin Wrocławia i Śląska i Emisariusz Shavei Israel, Jerzy Kichler, Waldemar Zieliński – Członek Okręgu Dolnośląskiego ZPAF, zdecydowało przyznać: I nagrodę – Annie Szoc, wyróżnienie – Marcie Dziurosz za pracę Gwiazda z cyklu Synagoga oraz wyróżnienie – Annie Konopek i Maciejowi Partyka za całość.

Wyróżnienie: Marta Dziurosz, "Obecność"

Wyróżnienie: Marta Dziurosz, "Obecność"

Wszystkie prace, które nadeszły na konkurs, obejrzeć będzie można 5  czerwca 2009 roku w Dolnośląskim Centrum Fotografii przy pl. Nankiera 8 we Wrocławiu. Poza konkursem na wystawie prezentowane będą prace Jacka Brauna.

5 czerwca 2009 roku
Dolnośląskie Centrum Fotografii
ul. Nankiera 8, Wrocław

Dodaj komentarz