Against Seeing Tomasza Dobiszewskiego w Galerii Foto-Medium-Art

5 czerwca 2009 roku o godzinie 18.00 w galerii Foto-Medium-Art w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy Tomasza Dobiszewskiego zatytułowanej Against Seeing. Ekspozycja skoncentrowana jest wokół problemu niewidzialności lub niedostępności obrazu fotograficznego i filmowego.

Tomasz Dobiszewski, Timing 01 2, video, 2008

Tomasz Dobiszewski, Timing 01 2, video, 2008

W pracach, które są dowodami procesów artystycznego oswajania mediów, Dobiszewski nie poprzestaje na czysto konceptualnych strategiach poznawczych, lecz wzbogaca dyskurs o elementy pozaintelektualne, jak na przykład wrażenia zmysłowe i poznanie intuicyjne. Łączy ze sobą komunikaty czytelne dla różnych zmysłów człowieka (dźwięk z obrazem), a eksperymentując z fizjonomią widzenia czy słyszenia, z jednej strony dąży do pełniejszego i całościowego przekazu, z drugiej zaś, jakby złośliwie czy może ironicznie, pozbawia widza możliwości poznania istoty dzieła.

Na wystawie zobaczyć będzie można:
Hidden Trips (2006-2009) – cykl instalacji, dokumentujących podróże artysty; mimo, że wykonane przy użyciu najpopularniejszej technologii fotograficznej nie są one widoczne ale – słyszalne;
Movemental (2009) – cykl fotografii powstały w oparciu o destrukcję wyobrażenia tradycyjnych współczesnych i dawnych wnętrz;
Timing (2008-2009) – krótkie prezentacje wideo; są one zapisami banalnych czynności z przypisaną im charakterystyczną dla komputera funkcją, która bada postęp trywialnego scenariusza zachowań aktorów

Tomasz Dobiszewski, Hidden Trips, Wilno 2008 with sound

Tomasz Dobiszewski, Hidden Trips, Wilno 2008 with sound

Tomasz Dobiszewski urodził się w 1977 roku. W 2005 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu w Pracowni Fotografii Intermedialnej pod kierunkiem Krzysztofa J. Baranowskiego i Stefana Wojneckiego. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego prace były wystawiane w ramach wielu ekspozycji m. in. Show me Yours w Mannheim (2009), Teraz! Artyści galerii Foto-Medium-Art w Radomiu (2008), Made in Poland: Contemporary Pinhole Photography w Bostonie i New Bedford (2007), Polygonum w Bydgoszczy (2007). Artysta mieszka i pracuje we Wrocławiu. Działalności twórcy towarzyszy praktyka pedagogiczna.

Galeria Foto-Medium-Art rozpoczęła swoją działalność w 1977 roku we Wrocławiu. Punkt ciężkości Galerii skoncentrowany jest na wystawach awangardy krajowej i międzynarodowej od lat siedemdziesiątych do chwili obecnej. Od 2007 roku siedziba Foto-Medium-Art mieści się w centrum Krakowa. Galeria reprezentuje uznanych jak i młodych współczesnych artystów.

Wystawę Tomasza Dobiszewskiego można oglądać do 31 lipca 2009 roku. Jej kuratorem jest Krzysztof Siatka.

Galeria Foto-Medium-Art
Kraków, ul. Karmelicka 28/12

Dodaj komentarz