Na okrągło: 1989 – 2009

Od 3 czerwca 2009 roku będzie można we Wrocławiu zwiedzać wystawę Na okrągło: 1989 – 2009, która powstała z okazji 20-lecia pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce.

Wystawa Na okrągło jest autorskim pomysłem Wrocławia na uczczenie obchodów 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Tytuł wystawy nawiązuje do wydarzenia, jakim były obrady Okrągłego Stołu, do powtarzalności historii i monotonii codzienności, a także do formy budynku, jakim jest Hala Stulecia. Kuratorem wystawy jest Aneta Szyłak.

Ekspozycja nie jest prezentacją osiągnięć ostatniego dwudziestolecia, ale oryginalnym spojrzeniem na demokratyczną Polskę. Widz może uczestniczyć bezpośrednio w wydarzeniach, jako aktywny uczestnik rozmów i debat. Na wystawie pojawiąją się filmy dokumentalne i zdjęcia takich autorów jak: Piotr Bikont, Maria Zmarz-Koczanowska, Alicja Karska i Aleksander Went, Anna i Adam Witkowscy.

Wystawa rejestruje i interpretuje codzienne życia w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu, zmiany ekonomiczne i wpływ transformacji ustrojowej na styl życia, zmianę priorytetów społecznych i indywidualnych. W ekspozycji Na okrągło przeplata się kilka wątków: przechodzenie od konstrukcji narodowej i linii dominujących podziałów MY/ONI do przestrzeni społecznej. Wystawa opowiada o powstawaniu zróżnicowanych tożsamości politycznych, rozwarstwień ekonomicznych, antagonistycznych dyskursów i komplikujących się potrzeb emancypacyjnych. Wystawa prezentowana jest w miejscach dotychczas niedostępnych dla zwiedzających. Są to: kuluary Hali Stulecia, westybul wejściowy, Sala Cesarska, a nawet schody i zakamarki pochodzącej z lat osiemdziesiątych kuchni.

Wrocław, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1
3 czerwca – 5 sierpnia 2009

Dodaj komentarz