• 2009-06-03

(R)ewolucja w Galerii Olympia

4 czerwca 2009 roku w Galerii Olympia w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy (R)ewolucja. Kuratorem jest Przemysław Chodań. Wystawa potrwa do 30 czerwca 2009 roku. Będzie to materiał dokumentujący działania artystyczne z lat osiemdziesiątych grup takich jak Luxus, Łódź Kaliska, Koło Klipsa oraz Gruppa. To próba pokazania, iż wolność intelektualna na polu sztuki realizowana być może nawet w niesprzyjających warunkach społecznych.

"Relief", Kamil Stańczak 2005

"Relief", Kamil Stańczak 2005

Rozpoczęty w 1989 roku proces transformacji ustrojowej stwarzał nadzieje na wyzwolenie artystów z okowów politycznej cenzury oraz na wyprowadzenie polifonii głosów nieograniczonych narzuconymi z góry oczekiwaniami. Jedynym ograniczeniem miała być wyobraźnia artysty. Nowe instytucje artystyczne miały bronić wolności słowa i prowokować dyskusje na tematy ważne i trudne. W 20 lat po (r)ewolucji politycznej rzeczywistość świata sztuki zadziwia bardziej niż ta z czasów oficjalnej cenzury. Dziś cenzurujemy się sami. Wystawy zamykane są przed otwarciem. Artyści skazywani są za obrazę uczyć religijnych, oskarżani o obrazę moralności. Czy rzeczywiście krajobraz po(r)ewolucyjny jest aż tak przygnębiający?

Rynek, moda i standardy wyznaczane przez elity art-worldu nie muszą dominować i determinować artystycznych działań. Na wystawie zostanie uwidoczniona ciągłość mentalna w postawach artystów (r)ewolucyjnych lat osiemdziesiątych z twórcami działającymi obecnie. Kontekst historyczny nie jest tutaj najważniejszy. (R)ewolucja jest bowiem procesem permanentnym, dążącym do uczynienia sztuki sferą wolności, w której artysta ma szansę realizować się intelektualnie oraz wyzwalać silne emocje. Wystawa prezentować będzie prace niezwykle różnorodne. W niektórych odbijać się będą echa takich (r)ewolucyjnych nurtów jak suprematyzm czy dadaizm. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace między innymi Zygmunta Rytki (video), Marka Janiaka, Adama Rzepeckiego, Ewy Ciepielewskiej (malarstwo), Fadelsa (obiekt), Kamila Stańczaka (malarstwo, obiekt), Rafała Piekarza (instalacja), Keymo (ma-larstwo), Dominika Borkowskiego (video, malarstwo), Ireneusza Bęca (malarstwo), Jacka Kryszkowskiego (obiekt), El Emo – Przemka Krzakiewicza (fotografia).

4 czerwca 2009 roku
Galeria Olympia
ul. Józefa 18, Kraków

Dodaj komentarz