• 2009-05-30

Ceremonia sypania Mandali

30 maja 2009 roku w godzinach od 11.00 do 19.00 uczestniczyć można w ostatnim dniu ceremonii sypania Mandali w ramach festiwalu Wielokulturowy Lublin 2009. O godzinie 19.00 odbędzie się także wykład na temat znaczenia sypania Mandali. Wielowiekowa tradycja sypania mandali praktykowana jest w klasztorach i pustelniach tworząc jedyny w swoim rodzaju żywy do system nauk i praktyk.

Ceremonia sypania Mandali

Ceremonia sypania Mandali

Mandala to graficzne przedstawienie oświeconego umysłu w postaci symbolicznego wielokolorowy diagramu. Do jej tworzenia, sypania używa się piasku zabarwionego na różne kolory. Towarzyszy temu wiele ceremonii religijnych, obcowanie z mandalą to nie tylko wrażenia estetyczne, ale i mistyczne. Sam akt usypywania jej jest praktyką religijną, którą wykonuje się śląc przy tym życzenia pomyślności dla wszystkich istot.

W ciągu trzech dni mnich Ajam – Tybetańczyk mieszkający w Polsce – będzie odprawiał w Lublinie ten wielodniowy rytuał wymagający niezwykłej precyzji i cierpliwości. Codziennie będzie możliwość ujrzenia jego pracy i bycia świadkiem progresywnego powstawania religijnego dzieła sztuki.

30 maja 2009 roku od godziny 11.00 do 19.00
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża
ul. Krakowskie Przedmieście 39
Lublin

Dodaj komentarz