• 2009-05-29

Stworzenie Świata – oratorium Josepha Haydna

31 maja o godzinie 20.00 w Bazylice św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie odbędzie się koncert, na którym wykonane zostanie oratorium Stworzenie Świata Josepha Haydna. Zaśpiewa chór chłopięcy Mozart Knabenchor Wien z Austrii w towarzystwie Orkiestry Teartu Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Zaśpiewają soliści: Marta Boberska – sopran, Rafał Bartmiński – tenor oraz Andrzej Klimczak – bas.

Joseph Haydn urodził się w 1732 roku, zmarł w  1809 roku. Był jednym z głównych przedstawicieli klasycyzmu w muzyce. Od 1738 roku uczył się muzyki w chórze przy katedrze św. Stefana w Wiedniu. Około 1749 roku po przejściu mutacji musiał opuścić chór i zaczął zarobkować jako muzyk w Wiedniu. W  1761 roku został zatrudniony jako nadworny kompozytor i kapelmistrz na dworze rodziny Esterhazy. Pozostał w tej służbie do 1790 roku zdobywając w tym czasie ogromną sławę. W 1790 roku Haydn otrzymał propozycję wyjazdu do Anglii oraz kontrakt na napisanie dwunastu symfonii, którymi sam miał dyrygować. W 1791 roku Uniwersytet Oksfordzki nadał kompozytorowi Gradum Doctoris in Musica honoris causa.

Haydn po powrocie do Wiednia w 1792 roku jeszcze raz wyjechał do Anglii, żeby w 1795 roku ostatecznie powrócić i objąć kierownictwo kapeli Mikołaja II Esterhazego. Kontrakt przewidywał pisanie jednej mszy rocznie; stąd w latach 1796-1802 powstało sześć mszy. W tym czasie Haydn rozpoczął pracę nad Stworzeniem świata, które ukończył w 1798 roku. Ostatnie lata życia spędził głównie w Wiedniu. Haydn pozostawił po sobie olbrzymi katalog dzieł, z których wiele weszło na stałe do kanonu muzyki klasycznej. Zmarł 31 maja 1809 roku w Wiedniu.

31 maja o godzinie 20.00
Bazylika Św. Krzyża
Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa

Dodaj komentarz