• 2009-05-29

Obrazy natury Magdaleny Cywickiej

29 maja 2009 roku o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu odbędzie się wernisaż wystawy Magdaleny Cywickiej, Obrazy natury / malarstwo. Wystawa będzie czynna do 16 czerwca 2009 roku. Twórczość Cywickiej jest introspekcyjna. Nie ma tutaj żadnej postaci ludzkiej, ani próby antropomorfizacji przedmiotów czy krajobrazu, jest jednak ładunek ekspresji, wyzierający ze struktury niemal abstrakcyjnych obrazów.

"Przemiany", autor: Magdalena Cywicka, 2009- akryl (120 x 150 cm)

"Przemiany", autor: Magdalena Cywicka, 2009- akryl (120 x 150 cm)

Bohaterem obrazów jest pejzaż, który zobaczony przez artystkę, jest przetworzony w malarską rzeczywistość. Płótna Cywickiej wywierają wrażenie, ze pierwotna jest u niej psychiczna potrzeba ekspresyjnego gestu, strukturalnej, warstwowo nanoszonej malatury – a wiec, niemal motorycznych czynności, które z czasem doprowadzają do powstania obrazu.

Artystka pracuje cyklami malując zarówno obrazy dużych formatów jak i małe. Te największe są o wiele bardziej lapidarne w obrazującej narracji niż mniejsze płótna. Kompozycja dużych obrazów jest budowana prosto. Bardzo rzadko rysuje się w nich podział linii horyzontu i tylko w niekiedy widoczne pnie drzew umiejscawiają widza w konkretnym pejzażu.  Najnowsze obrazy Magdy Cywickiej w równej mierze stanowią probe nowego zdefiniowania podstawowych problemów malarskich jak i kontynuacje dotychczasowych artystycznych doświadczeń własnych jak i całych pokoleń twórców podejmujących temat pejzażu w swoich obrazach.

Magdalena Cywicka urodziła się w 1976 roku w Sokołowie Małopolskim. Studiowała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2001 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Leszka Misiaka. Od 2001 roku pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych obecnie Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktualnie jest w trakcie przewodu doktorskiego otwartego na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wernisaż: 29 maja 2009 roku o godzinie 18.00
Galeria Sztuki Współczesnej
Przemyśl

Dodaj komentarz