• 2009-05-29

Konkurs Moja Europejska Stolica Kultury

Do 8 czerwca nadsyłać można prace na konkurs Moja Europejska Stolica Kultury. Jest on skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Lublina i odnosi się do dziedziny fotografii i sztuk plastycznych jest jednym z elementów szerszego projektu Lublin i San Sebastian na drodze do Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Projekt ten ma na celu pogłębienie i rozwijanie współpracy społeczno – kulturalnej pomiędzy tymi miastami w aspekcie ich starań o tytuł zwycięzcy konkursu.

moja-europejska-stolica1

Celem konkursu jest wyłonienie trójki uczniów posiadających szerokie zainteresowanie z zakresu kultury i sztuki, a także tematyki kandydatury Miasta Lublin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Uczniowie będą mogli zaprezentować się poprzez różnorodne formy ekspresji twórczej jakie oferują sztuki plastyczne i fotografia oraz pokazać swoją wizję na temat starań Miasta Lublin o ten tytuł. Autorzy 3 najlepszych prac zostaną nagrodzeni poprzez zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie wymiany młodzieży z Lublina i San Sebastian, w tym wyjazdu tygodniowego do San Sebastian, który odbędzie się w najbliższe wakacje.

Prace konkursowe z zakresu rysunku, grafiki, fotografii i malarstwa należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą pod adres Warsztatów Kultury – Filii Centrum Kultury w Lublinie, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin w ostatecznym terminie do dnia 8 czerwca 2009r. Datą decydującą o przyjęciu prac pod obrady jury jest dzień dostarczenia pracy pod wskazany przez Organizatora adres.

Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej będzie dostarczenie wraz z nią prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 12 czerwca 2009roku, na podstawie obrad powołanego przez Organizatora jury składającego się z lubelskich autorytetów z dziedziny kultury i sztuki. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej. Ponadto, wybrane będą one wykorzystywane w akcjach promocyjnych Lublina dotyczących kandydatury o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Projekt Lublin i San Sebastian na drodze do Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zrodził się z myślą o wsparciu starań Lublina o ten tytuł i promocji jego idei wśród młodych mieszkańców Lublina. Istotnym elementem działań mających na celu zdobycie tego tytułu jest zaangażowanie w nie mieszkańców miasta – kandydata. Wspomniany projekt zakładający różnorodne działania tj. wymiana młodzieży z Lublina i San Sebastian, konkurs plastyczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych czy wymiana artystów z Lublina i San Sebastian. Ma na celu przybliżyć mieszkańcom Lublina wiedzę na temat Europejskiej Stolicy Kultury, zaangażować ich w działania zmierzające do zdobycia go, a także pokazać jak duże korzyści może on przynieść dla miasta. Projekt oparty jest o współpracę z San Sebastian, miastem w Hiszpanii, które podobnie jak Lublin stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Dodaj komentarz