• 2009-05-25

Sztuka Powstania Warszawskiego

27 maja 2009 roku o godzinie 18.00 w sali Kino/ Audytorium w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odbędzie się dyskusja z cyklu Rozmowy Obiegu, pt. Sztuka Powstania Warszawskiego. Od Broka do Łączniczki i Antosia Rozpylacza. W dyskusji udział wezmą Darek Foks, Elżbieta Janicka, Dorota Niemczyk, a spotkanie poprowadzą Grzegorz Borkowski i Adam Mazur.

"Antoś Rozpylacz" - rysunek Wacława Antczaka, przełom lat 60. i 70.

"Antoś Rozpylacz" - rysunek Wacława Antczaka, przełom lat 60. i 70.

Temat Powstania Warszawskiego wciąż budzi zainteresowanie nie tylko historyków, lecz również artystów i pisarzy. Uporządkowanej narracji historycznej artyści przeciwstawiają nieortodoksyjne i hybrydalne nawarstwienia pokładów pamięci, mitów czy mitologemów. Obok Łączniczki Zbigniewa Libery i Darka Foksa do mitologii Powstania Warszawskiego odwołuje się też, choć w zupełnie inny sposób, subiektywny epos Antoś Rozpylacz napisany przez Wacława Antczaka, legendę łódzkiego undergroundu artystycznego. Opracowana przez Elżbietę Janicką i wydana prywatnym sumptem przez Józefa Robakowskiego książka stawia pytanie o to, kim są autorzy, depozytariusze i użytkownicy powstańczych mitów. Jednym z punktów odniesienia dla Łączniczki i Antosia Rozpylacza jest tak silny podmiot instytucjonalny jak Muzeum Powstania Warszawskiego, wydawca m.in. monumentalnego albumu fotografii Eugeniusza Broka Lokajskiego. Zestawienie choćby tylko tych trzech publikacji pozwala postawić pytania o to, jak konstruowany jest obraz przeszłości i jak szukać rozróżnień pomiędzy historią i pamięcią historyczną. Jak dociekać jak wyglądała pamięć Powstania w PRL i po 1989 roku.

Dyskusja z udziałem Darka Foksa, Elżbiety Janickiej i Doroty Niemczyk będzie próbą przyjrzenia się w tym kontekście wybranym wizualnym i werbalnym reprezentacjom Powstania Warszawskiego.

27 maja 2009 roku o godzinie 18.00
sala Kino/Audytorium
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Warszawa

Dodaj komentarz