Dyskusja wokół książki Jerzego Olka

22 maja 2009 roku o godzinie 19.00 w galerii Foto-Medium-Art w Krakowie odbędzie się dyskusja wokół książki Jerzego Olka Umożliwianie niemożliwemu. Oprócz Jerzego Olka udział w niej wezmą Marcin Czerwiński, Tadeusz Sawa-Borysławski i Krzysztof Siatka. Do 23 maja natomiast w Foto-Medium-Art można oglądać wystawę Jerzego Olka Lost Space.

Okładka książki "Umożliwienie niemożliwemu"

Okładka książki "Umożliwianie niemożliwemu"

Książka Umożliwianie niemożliwemu, wydana w 2008 roku, jest czwartą pozycją z autorskiej serii Jerzego Olka. Poprzednie to: Bezwymiar iluzji, Moja droga do bezwymiaru, Bezwymiar bezwymiaru. Publikacja jest składnikiem rozbudowanego projektu – autorskiej idei, którą artysta kontynuuje od 1991 roku pod nazwą Bezywmiar iluzji. W ramach tego projektu zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i dialogów artystycznych podporządkowanych wiedzy o przestrzeniach nierzeczywistych, ale możliwych bo wyobrażonych.

Prof. Jerzy Olek jest artystą i teoretykiem sztuki. Był animatorem ruchu fotografii ekspansywnej i medialnej (lata 70.) oraz fotografii elementarnej (lata 80.). Od 1991 roku realizuje autorską ideę Bezwymiaru iluzji poprzez multimedialne wystawy i publikacje.

Jerzy Olek

Jerzy Olek

Dr Marcin Czerwiński jest redaktorem naczelnym Rity Baum oraz adiunktem w instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego doktorat dotyczył istnienia zjawiska gnozy w literaturze.

Tadeusz Sawa-Borysławski jest architektem i artystą, zajmuje się grafiką użytkową, rysunkiem i fotografią, tworzy instalacje i uczestniczy w pokazach intermedialnych. Jest autorem wielu publikacji o architekturze i sztuce współczesnej. Wykłada na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Galeria Foto-Medium-Art rozpoczęła swoją działalność w 1977 roku we Wrocławiu. Punkt ciężkości Galerii skoncentrowany jest na wystawach awangardy krajowej i międzynarodowej od lat 70.do chwili obecnej. Od 2007 roku siedziba Foto-Medium-Art mieści się w centrum Krakowa. Galeria reprezentuje uznanych jak i młodych współczesnych artystów.

Galeria Foto-Medium-Art
Kraków, ul. Karmelicka 28/12

Dodaj komentarz