Jerzy Olek, Umożliwianie niemożliwemu

Ostatni dzień ekspozycji Jerzego Olka Lost Space w krakowskiej galerii Foto-Medium-Art zostanie uświetniony spotkaniem wokół książki artysty – Umożliwianie niemożliwemu. Dyskusja odbędzie się 22 maja o godzinie 19 w lokalu galerii przy ul. Karmelickiej, a wezmą w niej udział Marcin Czerwiński, Jerzy Olek, Tadeusza Sawa-Borysławski i Krzysztof Siatka.

Jerzy Olek

Jerzy Olek

Książka Umożliwianie niemożliwemu wydana w 2008 roku jest czwartą pozycją z autorskiej serii Jerzego Olka. Poprzednie to: Bezwymiar iluzji, Moja droga do bezwymiaru, Bezwymiar bezwymiaru. Publikacja jest składnikiem rozbudowanego projektu – autorskiej idei, którą artysta kontynuuje od 1991 roku pod nazwą Bezywmiar iluzji. W ramach tego projektu zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i dialogów artystycznych podporządkowanych wiedzy o przestrzeniach nierzeczywistych, ale możliwych bo wyobrażonych.  

Okładka książki: Umożliwianie niemożliwemu

Okładka książki: Umożliwianie niemożliwemu

Dyskutanci:

Dr Marcin Czerwiński – redaktor naczelny „Rity Baum”, adiunkt w instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego doktorat dotyczył istnienia zjawiska gnozy w literaturze.

Prof. Jerzy Olek -  artysta i teoretyk sztuki. Animator ruchu fotografii ekspansywnej i medialnej (lata 70.) oraz fotografii elementarnej (lata 80.). Od 1991 r. realizuje autorską ideę Bezwymiaru iluzji poprzez multimedialne wystawy i publikacje.

Tadeusz Sawa-Borysławski – architekt i artysta, zajmuje się grafiką użytkową, rysunkiem i fotografią, tworzy instalacje i uczestniczy w pokazach intermedialnych. Jest autorem wielu publikacji o architekturze i sztuce współczesnej. Wykłada na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Galeria Foto-Medium-Art
ul. Karmelicka 28/12, 31-128 Kraków

Godziny otwarcia galerii:
wtorek – piątek od 14 do 19
sobota od 14 do 18

Dodaj komentarz