• 2009-05-15

Rzeczywistość integralna w Galerii XX1

16 maja 2009 roku o godzinie 19.00 podczas Nocy Muzeów w Galerii XX1 w Warszawie grupa h&h zaprezentuje projekt pod tytułem Rzeczywistość integralna. Ma on postać trwającego około 21 minut filmu, w którym abstrakcyjnemu obrazowi towarzyszą równie abstrakcyjne dźwięki oraz tekst czytany przez znanego dziennikarza i publicystę – Jacka Żakowskiego.

Monolog utrzymany jest w poetyce manifestu, stanowi wykład panującego, neoliberalnego światopoglądu. Pojawiają się w nim zarówno figury znane z dyskursu eksperckiego, pretendującego do naukowości, jak i te należące do całkiem potocznego języka światopoglądowych sporów i deklaracji. Stopniowo, także w warstwie wizualnej filmu, wyłania się obraz zamkniętej, hipnotyzującej rzeczywistości skonstruowanej wyłącznie z neoliberalnych mitów – Rzeczywistości Integralnej, by posłużyć się tu formułą Jeana Baudrillarda.

Obraz ten nie zostaje tutaj wprost podważony czy zakwestionowany. Tradycyjnie rozumianą pracę krytyczną musi wykonać sam widz. Skłonić ma go do tego nie tyle sygnalizowany bezpośrednio ironiczny dystans autorów filmu wobec prezentowanych w nim wizji, sformułowana explicite kontr-deklaracja czy kontr-argumentacja, ile sama nieznośna spójność owej wizji. Kiedy jednak gładkość przekazu miejscami się załamuje, należy zadać sobie pytanie: czy faktycznie wizja ta jest absolutnie spójna? Czy nie da się znaleźć rysy w monolicie panującego dyskursu?

Galeria XX1
Warszawa, al. Jana Pawła II 36

Dodaj komentarz