• 2009-05-11

IV Labirynt Historii w Nowym Sączu – Kozacy

Do 22 maja 2009 roku potrwa IV edycja Labiryntu Historii, odbywająca się w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Jest to projekt, którego ideą jest badanie oraz przedstawianie historii poprzez cykl wydarzeń o charakterze edukacyjno – kulturalnym, poruszającym interesujące, niejednokrotnie kontrowersyjne tematy związane z historią Polski i jej sąsiadów. Tematem tegorocznej edycji są Kozacy.

IV Labirynt Historii

IV Labirynt Historii

Przedstawiane obiektywnie tematy historyczne prezentowane są za pomocą spotkań z historykami uznanymi w świecie naukowym, organizację wystaw tematycznych oraz innych form przekazu, wzbogacających wiedzę historyczną i wrażliwość artystyczną, dzięki wykorzystaniu utworów muzycznych i literackich z danej epoki. Program kierowany jest zarówno do młodzieży jak i do dojrzałych odbiorców.

Program:

20 maja
12.00-13.00 wykład: Kozaczyzna – wróg czy przyjaciel – prof. Teresa Chynczewska-Hennel (Uniwersytet Warszawski)
18.00-19.30 koncert: Kozaczyzna w poezji i pieśni, recytacja: Jan Korwin Kochanowski, muzyka: Kalophonia (Lwów),
21 maja
18.00-19.30 występ Narodowego Zespołu Tańca Politechniki Lwowskiej Virnist
22 maja
9.00-10.45 wykłady: Kozaczyzna ukraińska w XVI i pierwszej połowie XVII w.: od narodzin do stanu społecznego – prof. Wiktor Brekhunenko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie i Uniwersytet Narodowy Akademia Mohylańska w Kijowie) oraz Próby zbudowania państwa kozackiego na ziemiach Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku – dr Piotr Kroll (Uniwersytet Warszawski)
11.00-18.00 warsztaty walki szablą dawną, prowadzenie: prevot d’armes Mateusz Berkowicz (grupa szermiercza Fencing Arts)

W ramach IV Labiryntu Historii 22 maja w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu odbędzie się Dzień Ukraiński, przygotowany przez studentów WSB z Ukrainy. Labiryntowi towarzyszy również wystawa fotografii Świątynie Kijowa.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
Nowy Sącz, ul. Długosza 3

Dodaj komentarz