Gala Jubileuszowa z okazji 20-lecia SPP w Krakowie

9 maja 2009 roku o godzinie 20.00 na Małym Rynku w Krakowie odbędzie się Jubileuszowa Gala Poetycka z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie. W ramach uroczystości poezję czytać będą Ewa Kaim i Edward Linde Lubaszenko, a Elżbieta Wojnarowska, Paulina Bisztyga oraz Wojciech Wojnarowski zaprezentują pieśni poetyckie.

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich jest główną polską organizacją skupiającą prozaików, poetów, dramatopisarzy i krytyków literackich. SPP kontynuuje tradycje Związku Zawodowego Literatów Polskich, założonego w roku 1920 przez Stefana Żeromskiego. Działalność Stowarzyszenia obejmuje promocję wartościowej literatury, organizowanie spotkań autorskich i imprez literackich, inicjatywy wydawnicze oraz działanie na rzecz interesów pisarzy, obrony ich praw zawodowych i swobód twórczych. Oddział krakowski SPP jest jednym z najbardziej znaczących polskich środowisk literackich. Wśród 104 członków jest wielu wybitnych poetów, których wiersze będą prezentowane podczas Gali. Do ważniejszych inicjatyw krakowskiego oddziału należą cykliczne imprezy Poezja i Gwiazdy oraz Krynicka Jesień Literacka, spotkania literackie w salonie przy Kanoniczej 7 oraz uruchomiona z okazji Jubileuszu seria wydawnicza Krakowska Biblioteka SPP.

Na Gali zaprezentowane zostaną wiersze Czesława Miłosza, Ryszarda Krynickiego, Stanisława Stabro, Leszka A. Moczulskiego, Józefa Barana, Beaty Szymańskiej, Adama Zagajewskiego, Bogusława Żurakowskiego, Elżbiety Zechenter-Spławińskiej, Ewy Sonnenberg, Krzysztofa Lisowskiego, Ewy Lipskiej, Juliana Kornhausera, Leszka Elektorowicza, Adama Ziemianina oraz Wisławy Szymborskiej.

Kraków, Mały Rynek

Dodaj komentarz