• 2009-04-29

Żebro Ewy? Potencja męskości

23 kwietnia 2009 roku w Miejskiej Galerii 13 Muz w Szczecinie odbyło się otwarcie wystawy Żebro Ewy? Potencje męskości. Projekt jest próbą zbadania niepewnego gruntu, jaki stanowią kierunki kształtowania się tożsamości współczesnego mężczyzny.

"Ojciec Polak", Adam Rzepecki

"Ojciec Polak", Adam Rzepecki

Do udziału w wystawie zaproszono wyłącznie artystów płci męskiej, którzy dokonają rozpoznania swojej sytuacji jako przedstawicieli płci dominującej w warunkach następującego obecnie przedefiniowania ról płciowych.

Piotr Kurka

Piotr Kurka

W projekcie bierze udział szesnastu artystów z całej Polski, reprezentujących różne generacje i pracujących we wszystkich mediach: począwszy od malarstwa i rzeźby, poprzez fotografię, na sztuce wideo i happeningu kończąc. Starcia z demonami męskości, jej mitami, obciążeniami, ale też wyzwaniami, podejmą się zarówno uznani i cenieni twórcy (m.in. Kwiek, Kowalski, Kurka, Rumas), jak i artyści młodszego pokolenia (m.in. Dudek, Sakowski, Tymicki, Petersen). Dzięki oryginalnej koncepcji wystawy, opierającej się na wykorzystaniu rozmaitych kontekstów kulturowych, możliwy stanie się wielowątkowy, polifoniczny odbiór przedstawionych prac.

Miejska Galeria Sztuki 13 Muz,
Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich

Dodaj komentarz