• 2009-04-28

Wystawa Szymona Teluka w BWA w Jeleniej Górze

13 maja 2009 roku w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze odbędzie się wernisaż wystawy Szymona Teluka Obocze. Tematyka prezentowanych obrazów wymyka się prostym interpretacjom. Przez żonglerkę znaczeniami, symboliką i znakami, które podnosi do rangi ikony, malarstwo to staje się wyzwaniem dla wyobraźni i wrażliwości odbiorcy.

Szymon Teluk w swoich działaniach artystycznych koncentruje się na problemach tożsamości osobowej, na funkcjonowaniu podświadomych odruchów, nawyków skojarzeniowych i kulturowych traum,  których oddziaływaniu jesteśmy poddani. Ekspresja tych rozważań prowadzi do zaakcentowania duchowego pierwiastka w człowieku, pierwiastka, który przysłonięty przez odruchy społeczne, cielesność, rozum i emocje, domaga się  swojego miejsca w życiu. Teluk sygnalizuje potrzebę sztuki, która jest szukaniem wewnątrz. Sztuki, która nie ilustruje, nie relacjonuje, nie jest jednowymiarowym komentarzem oswojonym przez klisze i stereotypy kulturowe.

"Kino", Szymon Teluk

"Kino", Szymon Teluk

Jego twórczość stanowi próbę określenia własnego ćwiczenia duchowego, które staje się dynamicznym procesem dzielonym z odbiorcą, pretekstem inicjującym pewne ciągi myślowe ukryte w człowieku. Motorem ich uruchomienia staje się wieloznaczność i niepewność tego, przed czym stoimy. To droga ku maksymalnej potencji ukrytej w dziele artystycznym, droga wiodąca aż do myślenia czysto abstrakcyjnego, jednak bez popadania w abstrakcję formalną, która sama w sobie staje się ograniczeniem destruującym możliwości odbioru. Twórczość malarska Szymona Teluka to rodzaj ciągłego dialogu pomiędzy narracją figuratywną, a dziełami skrajnymi Rothki czy Malewicza.

"Gilotyna", Szymon Teluk

"Gilotyna", Szymon Teluk

Szymon Teluk jest malarzem, rysownikiem, ilustratorem, performerem, autorem obiektów i działań przestrzennych. Studiował w pracowni malarstwa prof. A. Klimczak – Dobrzanieckiego, pracowni działań przestrzennych prof. J. Berdyszaka i pracowni fotografii L. Krutulskiego na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Biuro Wystaw Artystycznych
Jelenia Góra, ul. Długa 1

Dodaj komentarz