Świat możliwy. Jak wygląda rzeczywistość widziana oczami artystów?

26 kwietnia 2009 roku o godzinie 15.00 w Teatrze Rozmaitości w Warszawie odbędzie się siódmy odczyt z cyklu Świat możliwy. Jak wygląda rzeczywistość widziana oczami artystów? W spotkaniu wezmą udział Przemysław Czapliński i Kinga Dunin, a całość poprowadzi Igor Stokfiszewski, krytyk kultury, członek zespołu Krytyki Politycznej.

Przemysław Czapliński to badacz literatury polskiej XX i XXI wieku, krytyk literacki, eseista, tłumacz. Publikował m. in. na łamach Polityki i Gazety Wyborczej. Zasiadał w jury Nagrody Literackiej Nike, aktualnie jest jurorem Nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz Nagrody Silesius. Współtworzył Zakład Antropologii Literatury na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2002 roku jest profesorem zwyczajnym. Jest laureatem Nagrody im. Ludwika Frydego (1997), Nagrody Kościelskich (1998), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (1999) oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki (2000) oraz autorem wielu publikacji krytycznoliterackich: Poetyka manifestu literackiego 1918-1939 (1997), Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996 (1997), Literatura polska 1976-1997. Przewodnik po prozie i poezji (wraz z Piotrem Śliwińskim), Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym (2004), Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości (2007) oraz Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (2009).

Kinga Dunin – krytyczka, socjolożka kultury, felietonistka, członkini zespołu Krytyki Politycznej

Teatr Rozmaitości
Warszawa, ul. Marszałkowska 8

Dodaj komentarz